תגית: התנשאות

קחו 5 דקות לקרוא

פרשת ויקרא א זעירא
ויקרא

הקטן עצמך, פרשת ויקרא

ויקרא נכתב בא' זעירא. 'אלף' הוא מלשון לימוד, כמו שנאמר "אאלפך חכמה". יש כאן רמז לאדם, שעליו להקטין את עצמו, ולא להתרגל למידה הרעה של גאווה והתנשאות. רבי שמשון מאוסטרופולי

המשך לקרוא