תגית: היו כלי המקדש מכוונים במשקלן כולן כאחד

קחו 5 דקות לקרוא