תגית: החוזה מלובלין

קחו 5 דקות לקרוא

פרשת שלח
שלח

שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען

"שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען" יג,ב "ויתורו" הוא גם מלשון "ויתירו" – התרת קשר. ארץ-ישראל הייתה קשורה, כפותה ונתונה בידי שבעה עמים, והמרגלים, בהליכתם בה, היו צריכים להתיר את הקשר הזה. החוזה מלובלין

המשך לקרוא