תגית: הורים

קחו 5 דקות לקרוא

כיבוד הורים בעלי בחירה
כיבוד הורים

כיבוד הורים- בעלי בחירה

אמנם עיקר ההולדה תלויה בברכת ה', כפי שנאמר "זכר ונקבה ברא אותם, ויברך אותם… פרו ורבו", בכל-זאת יש לראות בהורים שותפים בהולדת הבן, משום שהם בעלי רצון ובחירה. לכן ציוותה התורה לכבדם, כי הם סיבת היותו

המשך לקרוא