תגית: הוכח תוכיח את עמיתיך

קחו 5 דקות לקרוא

לא תמיד אומרים הכל
הפתגם היומי

לא תמיד אומרים הכל

מצווה וחובה אמר רבי עילאה: כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע, שנאמר (ויקרא יט,יז): "הוכח תוכיח את עמיתיך" הוכיח למי שמקבל תוכחה – רש"י. רבי אבא אומר: חובה, שנאמר (משלי

המשך לקרוא