תגית: הוא הקול שנדבר עמו בסיני

קחו 5 דקות לקרוא

ארון הברית קודש הקודשים
נשא

הוא הקול שנדבר עמו בסיני

למה הקול לא נשמע?  על הכתוב בפרשתנו "ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר אליו . . מבין שני הכרובים וידבר אליו" (ז, פט) מפרש רש"י "יכול קול נמוך, תלמוד לומר את

המשך לקרוא