תגית: דרך כוכב מיעקב

קחו 5 דקות לקרוא

כדור פורח
בלק

דרך כוכב מיעקב

"דרך כוכב" דווקא בדור של "עקבתא" ועל ידי אנשים של "עקב" הרמב"ן פירש את הכתוב בפרשתנו "דרך כוכב מיעקב" (כד, יז) ש"כוכב" מרמז על משיח צדקנו שיבוא במהרה. והנה, בשם יעקב נקראים בני ישראל כשנמצאים במצב

המשך לקרוא