תגית: דע מה למעלך ממך

קחו 5 דקות לקרוא

דע! מה למעלה? - ממך.
מתוק מדבש

דע! מה למעלה? – ממך.

כתבו בעלי החסידות וגם רבינו חיים מוולוז'ין: דע! מה למעלה? – ממך. כלומר כל מה שנעשה בעולמות העליונים והתחתונים, כל זה נתון בשליטתו של האדם. כאשר האדם עושה מצווה, הרי הוא מקיים את כל העולמות כולם,

המשך לקרוא