תגית: דואג רק לעצמו

קחו 5 דקות לקרוא

לא לדאוג רק לעצמך
אמור

אל תדאג רק לעצמך

אסור לאדם לדאוג רק לעצמו, לעולם הבא שלו, ולהתקדש בעצמו, אלא עליו להיות בבחינת "ונקדשתי בתוך בני-ישראל" עם כל ישראל, לדאוג שכל ישראל שבקרבתו יקדשו את ה'. – פניני תורה

המשך לקרוא