תגית: דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלקים פן נמות

קחו 5 דקות לקרוא

מתן תורה הר סיני
יתרו

מתן תורה ופרחה נשמתן

מדוע חששו ישראל לשמוע את הדברות מפי הקב"ה? לאחר מתן תורה אמרו בני ישראל למשה רבינו (יתרו כ, טז): "דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלקים פן נמות״. ולכאורה, הרי בני ישראל עצמם נכחו לראות

המשך לקרוא