תגית: דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני

קחו 5 דקות לקרוא

אהבה שבלב
אחרי מות - קדושים

להתחיל בגדולת וקדושת עם ישראל

בהתחלת פרשת קדושים נאמר "דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני". ומפרש רש"י "אל כל עדת בני ישראל ‑ מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל, מפני שרוב גופי תורה תלויין בה".

המשך לקרוא