ברכת הלבנה – דוד מלך ישראל

ברכת הלבנה בקידוש הלבנה אנו נוהגים לומר "דוד מלך ישראל חי וקיים". רמז שמלכות דוד משולה ללבנה, שאף-על-פי שהלבנה נעלמת לזמן-מה, ברור לכול שתשוב ותיראה מחדש, כך מלכות דוד ודאי תתגלה מחדש. רמ"א

להמשך קריאה ברכת הלבנה – דוד מלך ישראל

ברכת הלבנה – ודוד המלך

בקידוש הלבנה נוהגים לומר "דוד מלך ישראל חי וקיים". רמז, שמלכות דוד משולה ללבנה: אף-על-פי שבכל חודש נעלמת הלבנה לזמן-מה, אין איש מפקפק בקיומה וברור לו שתשוב ותיראה; כך בטוחים אנו שמלכות דוד תיכון לעד בביאת משיח-צדקנו, שהוא מזרע דוד. רמ"א

להמשך קריאה ברכת הלבנה – ודוד המלך

ברכת הלבנה – הלבנה מסמלת את עם ישראל

ברכת הלבנה  הלבנה מסמלת את עם-ישראל: הלבנה אין לה מעצמה כלום, ומידת אורה היא כפי עמידתה נגד השמש. כך ישראל, כל מציאותם, קיומם ותוקפם הם כפי דבקותם '. בשם יתברך ילקוט מרגליות

להמשך קריאה ברכת הלבנה – הלבנה מסמלת את עם ישראל

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות