תגית: ברכת הלבנה – דוד מלך ישראל

קחו 5 דקות לקרוא

דוד מך ישאל חי וקיים - ברכת הלבנה
ביאור התפילה

ברכת הלבנה – דוד מלך ישראל

ברכת הלבנה בקידוש הלבנה אנו נוהגים לומר "דוד מלך ישראל חי וקיים". רמז שמלכות דוד משולה ללבנה, שאף-על-פי שהלבנה נעלמת לזמן-מה, ברור לכול שתשוב ותיראה מחדש, כך מלכות דוד ודאי תתגלה מחדש. רמ"א

המשך לקרוא