תגית: בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסרו ממנו

קחו 5 דקות לקרוא

בית כנסת
פנינה יומית

גם בעת הלימוד צריך להיות מוכן לצאת

בנוגע לבדי הארון כתוב בפרשתנו "בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסרו ממנו" (כה, טו). וכתב בספר החינוך (מצוה צו) ש"נצטוינו לבל נסיר בדי הארון ממנו פן נהי' צריכים לצאת עם הארון לשום מקום במהירות, ואולי מתוך

המשך לקרוא