תגית: את עמלנו אלו הבנים

קחו 5 דקות לקרוא

להתייגע בחינוך הבנים
פסח

ואת עמלנו אלו הבנים

ואת עמלנו אלו הבנים" מתוך ההגדה" את כל עמלו צריך האדם להשקיע בגידול הבנים ובחינוכם. גם כאשר הילדים ממושמעים ודי במילה אחת להשפיע עליהם, אין להסתפק בכך ויש להתייגע בחינוך הבנים, יגיעה המוגדרת בתורה עמל ויגיעה.

המשך לקרוא