תגית: אש תמיד תוקד על המזבח

קחו 5 דקות לקרוא

עזרה לזולת
פנינה יומית

מאיפה מדליקים את אש התורה?

על הפסוק בפרשתנו צו  "אש תמיד תוקד על המזבח" (ו, ז) מפרש רש"י "אש תמיד – אש שנאמר בה תמיד הוא שמדליקין בה את הנרות שנאמר בה להעלות נר תמיד, אף היא מעל המזבח החיצון תוקד".

המשך לקרוא