תגית: אשר נשיא יחטא

קחו 5 דקות לקרוא

אבסטרקט רקע מנורה
ויקרא

"אשרי הדור" – רק בנשיא

בקשר למילים "אשר נשיא יחטא" (ד, כב) מפרש רש"י אשר – לשון אשרי. אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו ק"ו על זדונותיו. יש לעיין, מדוע נאמר לשון "אשרי" רק בנוגע להנשיא, ה"נותן

המשך לקרוא