תגית: אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבה

קחו 5 דקות לקרוא

אהבה שבלב
פנינה יומית

מדוע עבודה בכח עצמו "יולדת זכר"?

על הפסוק "אשה כי תזריע וילדה זכר" (יב, א) אומרת הגמרא "אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבה"(נדה לא, א). בלקוטי תורה(פרשתנו כ, א ואילך) מבאר כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע מאמר חז"ל זה

המשך לקרוא