תגית: "אני את נפשי הצלתי"

קחו 5 דקות לקרוא

קיאק בשקיעה זריחה
פנינה יומית

"אני את נפשי הצלתי"

"אני את נפשי הצלתי" ‑ טענת פרעה! על הפסוק "ויאמר אליהם מלך מצרים . . לכו לסבלותיכם" (ה, ד) פירש רש"י "לכו למלאכתכם שיש לכם לעשות בבתיכם, אבל מלאכת שעבוד מצרים לא היתה על שבטו של

המשך לקרוא