תגית: אל תשקצו את נפשותיכם גו' והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני

קחו 5 דקות לקרוא

חרק מגעיל שקץ
פנינה יומית

הזהירות בבל תשקצו לטהרת הנפש

בנוגע לנאמר בפרשתנו "אל תשקצו את נפשותיכם גו' והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני" (יא, מג-מד), כתב הרמב"ם בסוף הלכות מאכלות אסורות, לאחר שמונה את הדברים שאסרו חכמים מפני שהם "בכלל אל תשקצו את נפשותיכם", "כל

המשך לקרוא