תגית: אכנו בדבר ואורישנו ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו

קחו 5 דקות לקרוא