תגית: אין מצב אבוד

קחו 5 דקות לקרוא

ענינו של פסח שני הוא שאין דבר אבוד, תמיד ניתן לתקן
מזון רוחני

פסח שני

 "פסח שני". שנה לאחר יציאת מצריים, בשנה הראשונה שחגגו בני ישראל את חג הפסח. היו כאלו שלא יכלו להקריב את קורבן הפסח, כיון שהיו טמאים (טומאת מת) או רחוקים. אותם אנשים ביקשו ממשה רבנו לזכות ולהקריב

המשך לקרוא