תגית: אבנט

קחו 5 דקות לקרוא

בגדי הכהן הגדול
פנינה יומית

ה"אבנט" בעבודת האדם

בפרשתנו (כט, ט): "וחגרת אותם אבנט אהרן ובניו". ועל צורת חגירת האבנט כתב הרמב"ם (הל' כלי המקדש פ"ח הי"ט): "האבנט . . אורכו ל"ב אמה, מקיפו ומחזירו כרך על גבי כרך". ויש לבאר את התוכן הפנימי

המשך לקרוא