לך לך צא מעצמך

צא מעצמך כדי שהאדם יגיע אל עצמו, אל שורשו ומציאותו האמיתית, עליו לצאת "מארצך" - מהעניינים הארציים והחומריים, "וממולדתך" - מהמעשים הבאים מחמת הרגליו, "ומבית אביך" - מההשקפות השכליות הלא-רצויות שמקורן בסביבה לא-טובה. -לקוטי שיחות: הרבי מילובביטש

להמשך קריאה לך לך צא מעצמך

לך לך-הסתכל ב 3 דברים

הסתכל בשלושה דברים בפסוק "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" מרומזים דברי המשנה במסכת אבות ב,א: "הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון". - "מארצך", כנגד "לאן אתה הולך" - "למקום עפר רימה ותולעה"; "וממולדתך" רומז ל"מאין באת" - "מטיפה סרוחה"; "ומבית אביך" רומז אל "לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה". -רבי חנוך מאלכסנדר

להמשך קריאה לך לך-הסתכל ב 3 דברים
לך לך במו ידיך
לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ, אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ

לך לך במו ידיך

במו ידיך כך אומרים ליהודי: "לך לך מארצך" - יש ארץ המגדלת גיבורים, אך אל תסמוך על כך; "וממולדתך" - יש אנשים שמטבעם נתברכו וחוננו במידות טובות, וגם על זה אל תישען; ו"מבית אביך" - יש מי שזוכה לאב צדיק וקדוש, גם בזה אל תשים את ביטחונך. הייה בבחינת "יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך". דעת משה

להמשך קריאה לך לך במו ידיך

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות