הנצי"ב מוולוז'ין על אהבת ישראל

דברי תורה קצרים לפרשת ראה – על מצוות הצדקה ועוד

ב"ה

ממתק לשבת פרשת ראה תשע״ח 2018

מסופר על נשמה שהגיעה לשמים לאחר המאה ועשרים ולאחר בדיקה הסתבר שהטוב והרע שלה בדיוק חצי חצי, נתנו לה בחירה ללכת לגן עדן או לגיהינום והנשמה החליטה ללכת לראות מה זה הגיהינום ואחר כך לעבור לגן עדן, היא נכנסת לגיהנום ורואה שולחנות ערוכים בכל טוב, מאכלים של טובי השפים על השולחן והנשמה מנסה להבין איך כל התענוגות האלו קשורים לגיהינום? בהינתן האות המלאכים עוברים ומחלקים לכל אחד מזלג ארוך וכולם מנסים לאכול אך המזלג ארוך מדי ולא יכולים להגיע איתו לפה, מבינה הנשמה שזה באמת גיהינום אמיתי לראות כזה אוכל בלי אפשרות לאכול,
היא עוברת לגן עדן ורואה שהתפריט אותו תפריט והכל נראה אותו דבר והיא מבינה שכאן כנראה יתנו להם מזלגות רגילים יוכלו ליהנות מהארוחה אבל להפתעתה שוב המלאכים מחלקים מזלגות ארוכים, אלא שכאן כל אחד לוקח את המזלג הארוך ומאכיל את חבירו ואז הבינה הנשמה שגן עדן וגיהינום תלויים במידת החסד והנתינה של האדם…

בפרשתנו פרשת ראה בה משה ממשיך לדבר אל בני ישראל טרם היפרדו מהם אנו רואים איך משה בונה תוכנית לביטול האנוכיות המושרשת כל כך בליבו של האדם והוא מתחיל בהדרגה עם המצוות הקשורות בכך.
ראשית מעביר משה לעם ישראל את המצווה של מעשר שני אותו נוהגים לתת בשנה הראשונה ושניה, מעשר זה נאכל על ידי הבעלים ורק שחובתו לעלות לירושלים ולאוכלו שם מה שנותן לו להרגיש שגם הכסף שעבד עליו והשקיע בו אין לו עליו בעלות, אחר כך ממשיכה התורה במצוות מעשר עני בשנה השלישית חובה לתת עשר אחוז מהיבול לעני שזה כבר שלב נוסף וקשה יותר עלי לתת מפירות שעבדתי עליהם קשה לטובת אדם שלא עשה כלום למען קבלת דבר ואז באה מצווה שעוד יותר לא מתקבלת על הדעת והיא מצות השמיטה לגבי כספים, ההלכה היא שאדם שהלווה לחברו כסף כאשר מגיעה שנת השמיטה יש שמיטה לכספים ובמילים אחרות חנינה לבעלי חובות, פותחים דף חדש והתורה מצווה שגם סמוך לשנת השמיטה לא יאמר אדם אינני יכול להלוות מכיון שאני מסכן את כספי שמא לא יוחזר לי מחובתו להלוות אם יש ביכולתו.

ומכאן הדרך פתוחה לקפיצה הכי גבוהה למצוות הצדקה בכלל עליה אומרת התורה פתוח תפתח את ידך שבניגוד להלוואה שברוב המקרים חוזרת לבעליה הרי שבנתינה זו מחובתו לתת בידיעה ברורה שאינו מקבל שום החזר. לגבי נתינה זו אומרת התורה "פתוח תפתח את ידך ולא ירע לבבך.. ורעה עינך באחיך האביון נתון תתן לו" אנחנו רואים שהתורה מדברת על הלב היד והעין ומוסבר על כך שבעצם מדובר כאן על תירגול קבוע שיעצב את האדם, דבר ראשון היד נותנת ובאמצעות זה הלב יצטרף וירגיש רגשות חיוביים כלפי המקבל ואז להרגיל את העין להיות נדיבה ולתת בעין יפה וכפי שאמרו חז"ל על הפסוק "נתון תתן" מובטח לו שברגע שיתן יחזור ויתן ויתרגל לנתינה.
יהי רצון שנזכה להיות מורגלים בנתינה ונזכה תמיד להיות בצד הנותן ולא נצטרך לידי מתנת בשר ודם… כי אם לידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

שבת שלום ומבורך!

רבי-נחמן-מברסלב

ממתק לפרשת ראה תשע"ז 2017

יהודי עשיר נכנס פעם אל המגיד ממעזריטש, שאל אותו הרבי מה אתה נוהג לאכול כל יום? התפאר העשיר "אני נוהג להסתגף ולהתנזר מהעולם, אני אוכל בדיוק כמו העני, פת במלח ומים במשורה" אמר לו המגיד "זה לא בסדר עליך לאכול בשר טוב ולשתות מי דבש כדרך העשירים" תמהו התלמידים, מה רע במנהג של העשיר שלא להתפנק מדי בתענוגות העולם? הסביר להם הרבי "אם העשיר יאכל בשר וישתה מי דבש ייתן לעני לפחות פת במלח אך אם הוא יאכל פת במלח ייתן לעני לאכול אבנים…"

בפרשתנו פרשת ראה אנו רואים איך משה נותן לעם ישראל כלים לביטול האנוכיות המושרשת כל כך בלבו של האדם, הוא מתחיל עם המצווה של מעשר שני אותו נוהגים לתת בשנה הראשונה והשניה שלאחר השמיטה, מעשר זה נאכל על ידי הבעלים אבל חובה להעלותו לירושלים ולאכלו שם מה שנותן הרגשה שאין לנו בעלות על הכסף שלנו,

מכאן ממשיכה התורה במצוות מעשר עני בשנה השלישית חובה לתת עשר אחוז מהיבול לעני שזה כבר שלב נוסף וקשה יותר, עלי לתת מפירות שעבדתי עליהם קשה, לאדם שלא עשה כלום למעני,

בהמשך באה מצווה שעוד יותר לא מתקבלת על הדעת והיא מצות שמיטת כספים, ההלכה היא שכאשר מגיעה שנת השמיטה יש שמיטה לכספים, אדם שהלווה לחברו כסף אינו גובה את חובו, ובמילים אחרות חנינה לבעלי חובות, התורה מצווה שגם סמוך לשנת השמיטה לא יאמר אדם אינני יכול להלוות מכיוון שאני מסכן את כספי שמא לא יוחזר לי ומחובתו להלוות אם יש ביכולתו.

*

במילים "פתוח תפתח את ידך" שבפרשתינו, התורה אומרת לנו שמי שמקבל הכי הרבה מהנתינה זה דווקא הנותן, אם תפתח פעם אחת תתאהב במצווה ותתרגל לתת וכך ידך תיפתח מעצמה ויהיה לך קל יותר לתת.

יהי רצון שנזכה להיות מורגלים בנתינה, ולא נצטרך לידי מתנת בשר ודם… כי אם לידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

שבת שלום ומבורך!

יהודי מצא ארנק כסף תפוח והשיב אותו לבעליו. הלה רצה לשלם או לפחות להעניק לו מתנה סמלית, אך המוצא ביקש בתמורה משהו אחר: "תעשה מעשה טוב עבור אדם אחר, זה יהיה בדיוק כמו ששילמת לי".
כעבור כמה ימים מתקשר המאבד אל המוצא, ואומר לו: "שינית לי את החיים. אני רגיל לצבור עוד ועוד כסף, וכעת נתת לי את ההזדמנות להרגיש את האושר של הנתינה. מאז שיחתנו אני עסוק לחפש מישהו הזקוק לחסד, וזאת הרגשה חדשה ומרוממת".

וכך בפרשת השבוע חורגת התורה מדרכה לקצר וכופלת בלשונה: " פתוח תפתח את ידך לאחיך. . נתון תיתן לו" – אם זכית להיות בצד העליון של הגלגל ופתחו ונתנו לך, הרי שעליך להמשיך את השרשרת ולפתוח ולתת הלאה.
כך גם נרמז בראשי התיבות של החודש:
א יש ל רעהו ו מתנות ל אביונים.

בחודש אלול העומד בפתח אנו מבקשים מאלוקים שיעשה גם הוא עמנו צדקה, מדה כנגד מדה, כתבנו וחתמנו לשנה טובה ומתוקה ולגאולה שלימה.

 

מסרון השבוע – פרשת ראה מעשה במרצדס ומערבל בטון

מעשה בנהג משאית בטון שחזר הביתה עייף ועצבני, והנה מרצדס חדשה חוסמת לו את החניה. הוא לא חשב פעמיים וברוב כעסו רוקן את הבטון על המכונית. כשעלה הביתה חיכתה לו מסיבת הפתעה, ואשתו הגישה את מפתח המרצדס שבחניה…

השבוע אנו קוראים על סימני כשרות של בעלי חיים. אחד מהם הוא: מעלה גרה. הבהמה מעלה את האוכל ולועסת אותו פעם נוספת.

זה גם סימן לחיים כשרים. לפני שאנו פועלים מתוך אינסטינקט, עלינו לחשוב פעם נוספת. להעלות שוב את הנושא לדיון לפני החלטה. בפרט כשאנו כועסים, עלינו לעצור את עצמנו ולחשוב לפני כל פעולה.

חכמים מספרים על אדם שאביו ציוה אותו לפני מותו להלין את כעסו, כלומר לישון לילה בשעת כעס לפני עשיית מעשה.

נסע האיש מביתו למקום רחוק וחזר בלילה אחרי שנים רבות. והנה הוא שומע גבר צוחק עם אשתו. כעס האיש ורצה לפגוע בשניהם במקום. ואז נזכר בצוואת אביו, והחליט לחכות לבוקר. בבוקר הסבירה אשתו שהגבר הזה הוא בנם שבינתיים גדל והיה לאיש. כך ניצול האב מפגיעה מיותרת באשתו ובבנו.

אז אם אתם לא רוצים להפסיד את המשפחה שלכם ואת מרצדס החלומות – תעלו גרה ותלינו את הכעס לשיקול דעת נוסף. הרווח כולו שלכם!

שבת שלום!
הרב חיים הבר
בית חב"ד שכונה ט' באר שבע

בציווי על הצדקה בפרשתנו, חורגת התורה מדרכה לקצר וכופלת בלשונה: " פתוח תפתח את ידך לאחיך. . נתון תיתן לו". אם זכית להיות בצד העליון של הגלגל ופתחו ונתנו לך, הרי שעליך להמשיך את השרשרת ולפתוח ולתת הלאה. וכך נרמז בראשי התיבות של החודש: איש לרעהו ומתנות לאביונים.

בחודש אלול העומד בפתח אנו מבקשים מאלוקים שיעשה גם הוא עמנו צדקה, מדה כנגד מדה, כתבנו וחתמנו לשנה טובה ומתוקה וגאולה שלימה.

בכף ידו של אדם אין כל האצבעות שוות.
יש אחת מהן הגדולה וארוכה יותר, ואחת קצרה. 
כל זה ניכר דווקא כשהאדם פותח את כף ידו ולא קומץ אצבעותיו לאגרוף.
כי בשעת הקמיצה כל האצבעות נראות שוות מבחוץ ואין הבדל ניכר ביניהן.
זהו שמזהירה התורה:
"לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך" ותחשוב לומר: כל העניים שווים כאותה יד קמוצה ולכן את מעשרותי ונדבתי אחלק לכולם בשווה ואין דיני קדימה לאחים או קרובי משפחה. 
אלא: "פתוח תפתח את ידך לו"
ולכל עני תן כפי הראוי לו

שנזכה להיות מהנותנים

אשה שיצאה עם בעלה בשליחות הרבי מליובאוויטש לפעול בחו"ל,
הביעה את דאגתה מכך שילדיה גדלים בסביבה מנוכרת, ודימתה זאת לקנקן מים חמים הנמצא בטמפרטורה נמוכה, כך שהמים ילכו ויתקררו…

כשהגיעו הדברים לרבי הוא ביקש למסור לה שהדברים נכונים כשהקומקום מנותק מהחשמל, אך אם הוא מחובר לזרם, המים יישארו חמים ואף יחממו את סביבתם…

לא משנה באיזה 'זרם' חינוכי יפתחו ילדיכם את השנה החדשה, דאגו תמיד להשאיר אותם מחוברים לזרם החשמלי, המחמם והמאיר של תורת ישראל, למען ימשיכו לצעוד בדרך ישראל סבא.

שנת לימודים פוריה ומוצלחת לכל ילדי ישראל!

סיכום פרשת ראה

ממתק לשבת פרשת ראה ר"ח אלול תשע״ט 2019


היה פעם עני שהיה עובד בשדה מבוקר ועד ערב והיה מרוויח בקושי כדי להביא מעט לחם הביתה. אבל אף פעם לא התלונן ותמיד היה שמח בחלקו.
יום אחד, הגיע אליו אדם שהיה נראה ערבי ובירכו לשלום. אתה אדם חרוץ שעובד קשה" הקב"ה החליט להעניק לך עושר שיספיק לשש שנים. מתי תרצה לקבל את העושר? עכשיו או מאוחר יותר?"
"אין לי זמן להלצות" אמר העני והמשיך בעבודתו.
למחרת שוב הופיע הערבי. "אתה עדיין עובד קשה! מחכה לך עושר גדול שיספיק לך ולמשפחתך לשש שנים. מתי תרצה לקבל את הכסף?
"אמרתי לך כבר אתמול אני עסוק ואין לי זמן לבדיחות. אנא עזוב אותי במנוחה" הגיב גם הפעם העני.
אך ביום השלישי שוב הופיע הערבי. הפעם העני ביקש ממנו לשוב למחרת כי ברצונו להתייעץ עם אשתו.
"איזה אדם מוזר הגיע אליי כבר שלושה ימים ומבשר לי שהשם רוצה לשלוח לנו אוצר שיספיק לנו לשש שנים. הוא רוצה לדעת מתי נרצה את העושר" סיפר האיש לאשתו בערב. "תגיד לו שאנחנו רוצים לקבל את העושר כעת, מבלי להמתין" ייעצה האישה לבעלה.
קיים האיש את עצת אשתו ולמחרת הוא העביר לערבי המוזר את החלטתו ,יפה עשית" הגיב האיש. "תחזור הביתה ותגלה שכבר התעשרתם בעושר גדול," אמר.
הוא נכנס אל הבית כשאת פניו מקבלות קריאות שמחה. "אבא, אימא, תראו מה מצאנו בחול" קראו הילדים בהתלהבות. הייתה זו תיבת עץ גדושה ביהלומים ובמטבעות זהב.
"הודו לה' כי טוב!" קראו כולם בהתרגשות. "מהיום ואילך לא נחווה עוד מחסור, נוכל לחיות כאנשים עשירים!"
"רגע, רגע" עצרה האם את פרץ ההתלהבות. "זהו כסף שקיבלנו משמיים, אך עלינו לחלק ממנו לצדקה, לתמוך בעניים ובנזקקים בעירנו." היא שלחה את בנה להביא פינקס ועט וציוותה עליו לרשום מדי יום את סכום הכסף שהם נתנו לצדקה באותו היום.
חלפו שש שנים ושוב הופיע הערבי. הפעם ידע האיש כי אין זה אלא אליהו הנביא שהתחפש לערבי. "שש שנים חלפו מאז שנפגשנו, הגיע הזמן שתשיב את הרכוש שקיבלת" אמר לאיש.
"כפי שהתייעצתי עם אשתי כאשר קיבלנו את הרכוש, כך ברצוני להתייעץ עמה שוב. אנא שוב מחר" ביקש האיש.
האישה העניקה לבעלה את הפינקס בו נרשמו כל מעשי הצדקה שלהם במשך ששת השנים שחלפו. "אנא הראה זאת לאליהו הנביא ואמור לו: אם הינך מכיר אנשים שיעשו שימוש טוב יותר בכסף, הענק להם אותו!"
הביט אליהו בפינקס ואמר: "אכן, השכלתם להשתמש בכסף כמו שצריך. רכשתם מזון לרעבים, חילקתם בגדים לעניים ופתחתם את ביתכם לאורחים. לא רק שהרכוש לא יינטל מכם, בורא העולם יוסיף לכם כהנה וכהנה."
וכך היה. האיש ואשתו הוסיפו לחיות בעושר והמשיכו לעזור לאחרים עד סוף ימיהם

פרשת ראה נקראת תמיד סמוך לראש חודש אלול או ממש בראש חודש כמו השנה, ידוע שיש קשר בין הפרשה ובין הזמן בו היא נקראת,
בפרשת ראה מצווה עלינו התורה על מצוות הצדקה "כי יהיה בך אביון… לא תאמץ את לבבך… פתוח תפתח את ידך".
ובאמת הרמב"ם כותב שבימי חודש אלול והימים הנוראים "נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה" למה דווקא להרבות בצדקה בחודש אלול יש עוד הרבה מצוות?
חז"ל אומרים שכל העולם מקבלים את השפע מהקב"ה בצדקה ורק הצדיקים מקבלים בזכות עצמם כי כל העולם לא באמת ראוי לקבל כל כך הרבה טוב והקב"ה עושה איתנו צדקה ונותן לנו למרות שלא תמיד מגיע לנו, לעומת הצדיקים שהם אכן זכאים לשפע בזכות המעשים הטובים שלהם.
לכן כשאנחנו באים לבקש מהקב"ה שפע לשנה הבאה אנחנו צריכים להרבות בצדקה וזה מעורר את הקב"ה לנהוג בנו מידה כנגד מידה ולתת לנו גם צדקה בשפע.
ולכן אנחנו גם מרבים בתפילה בחודש אלול כי אנחנו יודעים שבמעשים בלבד לא בטוח שמגיע לנו כל מה שאנחנו מבקשים אבל כשנוסיף בצדקה ונתפלל להשם הוא אכן יעשה איתנו חסד ויכתוב אותנו לשנה טובה ומתוקה שנה של גאולה וישועה לכל עם ישראל.
שבת שלום וחודש טוב ומבורך!

שבת היא גדולה מהעולם הבא, כי השבת היא המעיין שממנו נלקח העולם הבא
שבת היא גדולה מהעולם הבא, כי השבת היא המעיין שממנו נלקח העולם הבא

בדיחות לשבת פרשת ראה – מילתא דבדיחותא

שאלה: מה אמר סבא רבא קרוקודיל לסבתא רבא קרוקודיל? תשובה: "בואי, הולכים לבקר ת׳נינים…"

תלמיד אחד פרץ בהיסטריה לחדר המורים וצעק על המורה שלו: "למה?! למה הבאת לי ציון כל כךךךך נמוך?!" המורה: "אני מצטער, אני באמת מבין אותך… תאמין לי אם היה אפשר, הייתי משנה לך ת'ציון…" תלמיד: "נו אז למה אתה לא משנה?" המורה: "אני מצטער, יש חוק בבית הספר שאוסר לתת ציון מתחת ל-0."

בדיחה מהרב לסרי-

שוחחתי עם "מקובל" אחד… שאלתי אותו, למה אתה גובה כסף על ברכות… זה הגיוני? תראה את הכהנים- מברכים את עם ישראל, ולא לוקחים כלום.
"טוב", הוא ענה לי, "אתה רואה בעצמך שהם הולכים יחפים…".

כמה חברה עוברים ליד כורדי שעומד בגינה שלו ומניף את הידיים לכל הצדדים כאילו הוא מפזר משהו.
"מה אתה עושה?", הם שואלים אותו…
"אני שותל…", הוא עונה…
"מה הכוונה שותל?, אין לך כלום בידיים…" הם אומרים.
"אה…. זה אבטיח בלי גרעינים…", הוא מסביר.

יום השבת משווה העשיר והעני, האדון והעבד, קטון וגדול שווה בו, ועבד חופשי מאדוניו
יום השבת משווה העשיר והעני, האדון והעבד, קטון וגדול שווה בו, ועבד חופשי מאדוניו

זהירות, שפע! / החלק היומי / סיון רהב-מאיר:

פעם ביקשתי בדוכן ברחוב בניו-יורק מיץ תפוזים סחוט קטן. המוכר נתן לי כוס עצומה מלאה במיץ. "ביקשתי קטן", אמרתי כדי לתקן את הטעות, אבל הוא הצביע על עוד שתי כוסות יותר גדולות שעמדו שם: "מה שקיבלת זה קטן. הנה, יש גם מדיום, וזה – גדול!". הכוס שבישראל קוראים לה "גדול", היא "קטן" בארצות הברית.

האתגר האמיתי שספר דברים מזהיר מפניו הוא חיים בחברת שפע. חברה שבה יש הכול, ובגדול. פעם אחר פעם משה רבנו מתריע לא מפני מחסור אלא מפני עושר, לא מסכנת הרעב אלא מסכנת השובע.

בעצם, אחרי שנים של נדודים במדבר, ספר דברים מכין אותנו לאתגר האקטואלי של ימינו: חיים בחברה שיש בה, ולא בחברה שאין בה. אבות אבותינו התמודדו עם עבדות ורעב ורדיפות וגירושים, אבל מה עושים אחר כך, כשנכנסים לארץ הטובה, ארץ זבת חלב ודבש? לא סתם התורה מדגישה שוב ושוב: זכור, אל תשכח, הישמר לך פן תאכל ושבעת, אל תשמין ותבעט במסורת שהתקדשה בדמעות ובדם. נכון, כל הדורות שמעלינו הפגינו מסירות נפש, דבקות והתלהבות בתנאים קשים. אבל אסור לנו לזלזל באתגר המורכב שלנו: זוהי מסירות נפש להצליח להמשיך את דרכם – גם בתנאים קלים ונוחים.

5/5

5 תגובות

 1. השבת
  שבת מברכים
  חדש אלול חודש הרחמים והסליחות
  המלך יורד מארמונו אל כל העם אפילו אל אלו שנמצאים בשדה
  ומתעניין בשלומם ומראה פנים שוחקות לכולם
  זה הזמן לדבר עם המלך באופן אישי ולהתקרב אליו
  יהי רצון שנזכה לנצל את ההזדמנות הזו להתחבר אל המלך בכל העוצמה בגשמיות וברוחניות
  ויברך אותנו לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה
  חדש טוב ושבת שלום

 2. להיות צינור לברכה


  יהודי אביון עמד להשיא את אחד מילדיו. בצר לו הוא שלח מכתב לאלוקים ופירט את הסכום הנדרש לחתונה.
  הדוור שראה מכתב לאלוקים הסתקרן ופתח את המכתב. הוא החליט להגדיל ראש ושלשל את המעטפה בתיבה של הברון רוטשילד.
  הברון הוחמא שפונים אליו בתור אלוקים ושלח בדואר חוזר מעטפה ובה רוב הסכום הנדרש.
  בחתונה הבאה האביון הבין שהוא פיצח את השיטה ושלח שוב מכתב לאלוקים, אותו העביר הדוור בתורו לברון. רוטשילד קורא את המכתב ופורץ בצחוק. בנ.ב ציין העני: בבקשה אלוקים, פעם הבאה אל תשלח דרך רוטשילד, הוא לוקח אחוזים…

  📖
  פרשת השבוע "ראה" מצווה אותנו על הצדקה, "פתוח תפתח את ידך לאחיך האביון". כאשר אלוקים מעניק לנו חוש מסוים, עמדה ציבורית או ממון, הוא למעשה רואה בנו צינור מתאים לחלוק ולהעביר דרכנו לזולת.
  כפל הלשון "פתוח תפתח" בא ללמדנו, שכשאנו פותחים ועושים למען הזולת, מלמעלה פותחים לנו עוד יותר את צינורות השפע ומאפשרים לנו לעשות הרבה יותר. "עשר בשביל שתתעשר".
  וכשאנו מעניקים לזולת, אנו מבקשים מאלוקים לקראת השנה החדשה מידה כנגד מידה, "עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו".

 3. ב״ה

  ממתק לשבת פרשת ראה תש"פ

  כשהייתי בחור צעיר זכיתי ללמוד בניו יורק סמוך לבית מדרשו של הרבי כל יום ששי הייתי הולך להניח תפילין ליהודים במפעל תכשיטים גדול שהיה בבעלות יהודית, במפעל היה מנהל מחלקה יהודי בשם ויקטור שהיה כל שבוע מניח תפילין בשמחה גדולה, כמה משרדים לידו היה רואה חשבון בשם איירה שבשום אופן לא הסכים להניח תפילין,
  יום ששי אחד הגעתי למשרדו של ויקטור וראיתי שהאור כבוי, שאלתי את המזכירה איפה ויקטור והיא אמרה לי שהוא לא כל כך מרגיש טוב, ביקשתי שתמסור לו את איחולינו והמשכנו הלאה, אחרי שבוע הגעתי ושוב האור בחדרו של ויקטור כבוי, לשאלתי אמרו לי שהוא עדיין לא מרגיש טוב, חזרתי הביתה כבר די סמוך לשבת ומיהרתי לצלצל לויקטור, ויקטור ענה ומיד כשזיהה אותי שאל "מה אוכל לעשות למענך?" אמרתי לו צלצלתי רק לדעת מה שלומך" הוא לא האמין, הוא אומר לי "אתה באמת לא צריך כלום? צלצלת רק כדי להתעניין בשלומי? לא יאומן, אני כבר עכשיו מרגיש יותר טוב" הוא לא הפסיק להודות לי על כך שחשבתי עליו וצלצלתי.
  יום ששי הבא אני מגיע למפעל, השומר פותח לי את הדלת ומיד יוצא מהביתן שלו עם חיוך ואומר לי "צלצלת לויקטור?" אמרתי לו כן, אז הוא אומר לי אתה לא מבין איזה חסד עשית הוא כל כך התרגש, נכנסתי למפעל ובכל משרד שאני נכנס מקבלים את פניי בשאלה "צלצלת לויקטור?" וכולם מדברים בהערכה על כך שהחבדניקים הצעירים צלצלו להתעניין בשלומו של ויקטור, כמובן שכשהגעתי למשרדו של ויקטור זכיתי לחיבוקים ושמחה גדולה, הוא סיפר שהרגיש ממש בודד שאף אחד לא מתעניין בו ושיחת ההתעניינות ממש הרימה אותו.
  ממנו המשכתי לאיירה הרואה חשבון, אני אומר לו שבת שלום כדרכי ועומד להמשיך ואיירה קורא לי ואומר לי בא תיכנס, נכנסתי למשרדו והוא אומר לי "צלצלת לויקטור?" אמרתי לו כן, הוא אומר לי אני כל כך מתבייש שלא צלצלתי אליו באמת כל הכבוד, ואז הוא אומר לי אולי היום תניח איתי תפילין, הנחנו תפילין ואיירה התחיל לבכות, הוא אומר לי אני לא מבין למה הייתי צריך לחכות עד גיל 60 כדי לעשות את הדבר המדהים הזה פעם ראשונה בחיי, ומאז כל יום ששי הגעתי אליו והוא הניח בשמחה, עברו חודשיים אני מגיע עם התפילין ואיירה אומר לי היום אני לא מניח, ניסיתי להבין מה קרה ואיירה בחיוך אומר לי השבוע הייתי בבית חב"ד ליד הבית שלי, קניתי תפילין ואני כבר מניח כל יום בעצמי.

  ***

  בפרשת השבוע אנחנו קוראים על מצוות הצדקה והתורה אומרת שני ביטויים בצורה כפולה "פתוח תפתח את ידך" ו"נתון תתן"
  על המילים "פתוח תפתח את ידך" אומר רש"י "אפילו כמה פעמים"
  על המילים "נתון תתן" אומר רש"י "אפילו מאה פעמים"
  מוסבר בתורת החסידות למה על המילים פתוח תפתח אומר רש"י אפילו כמה פעמים כי כאן עדיין לא מדובר על הנתינה בפועל, מדובר על פתיחת הלב שתזדהה עם הזולת ותחשוב עליו, על זה עוד לא מתאים לכתוב מספר לכן רש"י אומר אפילו אם תצטרך לעבוד עם עצמיך לעורר את הלב כמה פעמים עליך לעשות זאת.
  כשמדובר על הנתינה עצמה "נתון תתן" אומרת לנו התורה כמה שרק תעשה מספרית זה לא מספיק וצריכים כל הזמן להמשיך ולתת.
  כתוב שכשהתורה אומרת לנו נתון תתן זו גם הבטחה שאם תתן תתרגל לנתינה ותהפוך לנותן באופן קבוע.
  לכל אחד מאיתנו יש הזדמנויות לנתינה ולא תמיד זה בכסף, זה יכול להיות בזמן, בחיוך, במילה טובה או בהתעניינות ותמיכה, דברים אלו יכולים לשנות לאדם את החיים ולפעמים זה גם משפיע לא רק על המקבל אלא על כל הסביבה כולה, יש מסביבנו המון אנשים שצריכים את הנתינה שלנו, ככל שנתרגל יותר לתת נלמד ליהנות מהנתינה ונשמח לעשות אותה כמה שיותר.
  יהי רצון שנזכה תמיד להיות מהנותנים ובזכות מצוות הצדקה נזכה לקיום דברי חז"ל "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה" בקרוב ממש.

  שבת שלום ומבורך

  כניסת שבת ת״א 19:02
  יציאת שבת ת״א 20:02

 4. דרך מקורית לשמוח / החלק היומי, פרשת ראה / סיון רהב-מאיר:

  הקורונה פוגעת במצב הרוח שלנו. רובנו, מה לעשות, שמחים פחות ומודאגים יותר. המילה "שמחה" מופיעה 7 פעמים בפרשת השבוע, וכשבוחנים את ההקשר, מגלים שהשמחה מגיעה תמיד כשאנחנו נותנים לאחר ומשתפים את הזולת בשמחה שלנו:

  "וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ, וְעַבְדְּךָ וַאֲמָתֶךָ, וְהַלֵּוִי וְהַגֵּר וְהַיָּתוֹם וְהָאַלְמָנָה, אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ" או למשל: "אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ וְעַבְדְּךָ וַאֲמָתֶךָ, וְהַלֵּוִי אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ, וְשָׂמַחְתָּ, לִפְנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ בְּכֹל מִשְׁלַח יָדֶךָ". השמחה מופיעה יחד עם המשפחה, העבד, האלמנה, הגר, היתום והעני. היא מוציאה אותנו מתוך ה"אני" אל עבר ה"אנחנו". יש בה נתינה ולא נטילה. האם החיפוש אחרי מבודדים וחולים בשכונה שלנו, אחרי נזקקים בסביבתנו, הוא הדרך גם לאושר אישי?
  הפרשה מסמנת לנו דרך מרתקת: לא רדיפה אחרי הישגים תוביל לשמחה, אלא דווקא הדאגה לאחר. מהפכה של שמחה.

 5. השבת פרשת ראה
  (לפתוח את הלב)

  המצווה לתת צדקה מופיעה פעמיים בפרשתנו, ובכל פעם היא נאמרת בלשון כפולה. ציווי אחד: "פתוח תפתח את ידך", והציווי השני: "נתון תיתן לו". בשני הציוויים התורה משתמשת בציווי כפול – "פתוח תפתח", "נתון תיתן".
  חז"ל למדו מכפל הלשון הזה, שהחובה לתת צדקה אינה מוגבלת לפעם אחת, אלא חובה לתת שוב ושוב. וכפי שמפרש רש"י: "פתוח תפתח – אפילו כמה פעמים". וכך הוא מפרש גם את הפסוק השני: "נתון תיתן לו – אפילו מאה פעמים".

  שני הפסוקים הללו מתייחסים לצדדים שונים במצוות הצדקה. הפסוק הראשון פונה לליבו של הנותן. התורה אומרת לו: "לא תאמץ אל לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון", ובהמשך לזה היא מצווה: "פתוח תפתח את ידך". כלומר, כאן הדגש הוא על נותן הצדקה, שעליו להתגבר על פיתויי יצרו.
  הפסוק השני מכוון לעצם מעשה הנתינה. הדגש כאן הוא על הנתינה לעני. התורה מדגישה שעל האדם לתת בפועל לעני את הדרוש לו.

  דבר זה מסביר את השוני בפירוש רש"י בשני הפסוקים: בפסוק "פתוח תפתח" פירש – "אפילו כמה פעמים", ובפסוק "נתון תיתן" – "אפילו מאה פעמים".
  נקיבת מספר שייכת רק כשמדובר על נתינה בפועל, ובכך עוסק הפסוק השני. לכן שם אומר רש"י "אפילו מאה פעמים". אולם בפסוק הראשון עיקר ההדגשה היא, שעל האדם להתגבר על פיתויי יצרו, וכאן אין מקום לנקוב מספר, אלא די בעצם הציון שעל האדם להתגבר על יצרו "אפילו כמה פעמים". בכל פעולה של צדקה צריך האדם לפתוח את ליבו וידו, ועליו למנוע חלילה מצב של אימוץ הלב וקפיצת היד.

  בעומק הדברים יש כאן שני אופנים בנתינת הצדקה: אופן אחד שהאדם נדרש להילחם עם יצרו, המפתה אותו שלא לתת צדקה. האופן השני הוא, שאין בו מלחמה פנימית, והוא נדרש רק לתת את הצדקה בפועל.
  מסתבר, שיש מעלה מיוחדת באופן הראשון, שלכן לא נאמר שם מספר נקוב כלשהו (אפילו לא "מאה פעמים"), שכן ההתגברות על היצר מעוררת את הכוחות הבלתי-מוגבלים שבנפש האדם. הבחירה בטוב, כנגד הרצונות הטבעיים, חושפת את מלוא עוצמתה של הנשמה האלוקית, הבלתי מוגבלת.
  על-ידי קיום מצוות הצדקה – ובפרט בימי אלול שבהם מרבים בצדקה – זוכה כל יהודי להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים, עד לגאולה האמיתית והשלמה, שהרי "אין ישראל נגאלין אלא בצדקה".

  (על-פי לקוטי שיחות כרך לד, עמ' 82)

  שבת שלום!!!
  לזכות הת' מנחם מענדל בן נחמה דינה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

דברי תורה קצרים לפרשת ראה – על מצוות הצדקה ועוד

עוד פוסטים דומים

כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד
שבת חלת מפתח

שבת חלת מפתח

הידעת שבת לאחר שביעי של פסח, בה מברכים את חודש אייר, נהגו ישראל להכין חלות בצורת מפתח כסגולה לפרנסה.

קרא עוד