ברכת הרבי מליובאוויטש לפסח

יעזור ה'
שזמן חירותנו הבא עלינו לטובה
יביא לכל אחד ואחת
חירות מכל המכשולים וההפרעות
גשמיות, חומריות ורוחניות
וכל יהודי יתעלה
בשמחה ובטוב לבב
למעלה יותר ויותר
עד לזמן חירותנו במלוא המידה
הגאולה האמיתית והשלימה
על-ידי משיח-צדקנו
במהרה בימינו.
בברכת חג פסח כשר ושמח
מנחם שניאורסאהן

הרבי מליובאוויטש

לזכות בנימין נתניהו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.