יהיה רצון שנחזור בתשובה

דברי תורה קצרים לפרשת האזינו

ב"ה ממתק לשבת פרשת האזינו תשע״ט 2018

רבי שמואל הרבי הרביעי של חב"ד שיום פטירתו יחול בשבת הקרובה י"ג תשרי,
כשהיה ילד החזיק קרן להכנסת כלה. פעם אחת הגיע אחד החסידים שרצה להיכנס בדחיפות ליחידות אל אביו, הרבי ה״צמח צדק”, אך לא היה אפשר להכנס אל הרבי באותו זמן. אותו חסיד הסתובב עצוב ולא ידע מה לעשות. פנה אליו הילד ושאלו לפשר הדאגה אופפת אותו.

ענה לו אותו חסיד, שיש לו מפעל לייצור סירים, ואחד העובדים הלשין עליו, שהסירים שנמכרו לצבא היו במשקל פחות ממה שהיה כתוב בחוזה. הוא נכנס ללחץ, כיון שהמשפט יערך בקרוב, וכאשר ישקלו את הסירים יגלו שהם אכן שוקלים פחות מהמתוכנן, והוא חושש מאד.

אמר לו הילד, שאם ייתן לו שלוש מאות זהובים להכנסת חתן וכלה, יסתדרו כל העניינים. הביא לו החסיד שלוש מאות זהובים.

במשפט ביקש השופט שיביאו סיר ומשקולות כדי להיווכח בעובדות. הביאו סיר ומאזניים, ולמרבה הפלא, שקל הסיר יותר מהמתחייב בחוזה. כמובן שהשופט שלח את החסיד לחופשי, ואף נזף בתביעה שטפלה שקר על אדם ישר והגון.

לאחר המשפט, פנה החסיד אל אדמו״ר הצמח צדק על מנת להודות לו. הוא היה בטוח, שהילד פנה אל האבא וממנו באה העצה. אמר אדמו״ר הצמח צדק, ודאי זה ממעשיו של הילד… קראו לרבי המהר״ש, שהיה עדיין קטן, ושאלו אותו איך לקח על עצמו את העניין?
ענה הילד: מה הבעיה? לאחר ששולם סכום נכבד לחתן ולכלה, הכנסתי אותם, ואת הזכות הגדולה לתוך הסירים, וכך המשקל היה כבד יותר, ותאם להפליא את משקל המתכת…

זו הייתה הנהגתו של הרבי המהר״ש עוד כילד. אין מניעות ועיכובים, אלא ההנהגה היא “לכתחילה מלמעלה״.

בפרשת השבוע האזינו משה רבנו פותח במילים "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי" חז"ל מסבירים שהאזנה היא מילה המבטאת קרבה לעומת שמיעה שהיא מרחוק ומסבירים שמשה רבנו שהיה קרוב יותר לשמים מאשר לארץ דיבר על השמים בלשון קירבה, בתורת החסידות לומדים מכך דבר חשוב לדרך ההתקדמות של האדם בחיים, יש דרך אחת להתקדם מלמטה למעלה, ללכת צעד אחד צעד ולעלות במדרגות עד ההגעה למעלה, אבל רבי שמואל הרבי המהר"ש אמר שעל יהודי ללכת מלכתחילה מלמעלה, לא לחכות לעבור את כל המדריגות ורק אז להגיע למעלה אלא מלכתחילה לדלג על כל ההפרעות שבדרך ללכת בביטחון וידיעה שאצליח במעשיי הטובים ואז באמת אראה את ההצלחה, ואת זה רומז משה רבנו בהקדימו את השמים לארץ במקום להתחיל מהארץ ולהגיע לאט לאט לשמים מתחילים ישר מהשמים, ההליכה בדרך זו גורמת ליהודי להיות קרוב לעניני השמים ורחוק מענייני הארץ.

יהי רצון שנצליח ליישם את ההנהגה הזו ללכת מלכתחילה מלמעלה בכל תחום ונזכה לראות הצלחה וברכה בכל מעשינו עד לגאולה השלימה שתבוא בקרוב ממש.

שבת שלום ומבורך! חג סוכות שמח!

 

 

הַאֲזִינוּ הַשָּׁמַיִם וַאֲדַבֵּרָה וְתִשְׁמַע הָאָרֶץ אִמְרֵי פִי.

מפש רש"י: ״האזינו השמים – שאני מתרה בהם בישראל, ותהיו אתם עדים בדבר שכך אמרתי להם, שאתם תהיו עדים. וכן ׳ותשמע הארץ'

יש לשאול: מדוע מפריד רש״י בין עדותם של השמים לעדותה של הארץ ("האזינו השמים — שאני מתרה בהם בישראל, ותהיו אתם עדים בדבר.. וכן ׳ותשמע הארץ׳״) – והרי היה יכול להעתיק מן הכתוב מלכתחילה גם את המלים ״ותשמע הארץ״, ובכך לייחס את פירושו לעדות השמים והארץ כאחד?

מסביר הרבי מליובאוויטש, שבכך מיישב רש״י קושי שעמדו עליו בספרי כאן:

ההלכה היא, שכאשר זוג עדים מעיד בבית־הדין, אין בית־הדין מקבל את עדותם אלא אם כן שתי העדויות זהות לחלוטין; כל הבדל בין שתי העדויות פוסל את העדות כולה (״אם נמצאו דבריהם מכוונים כאחד -עדותם קיימת, ואם לאו – אין עדותם קיימת״). כיצד, איפוא, ניתן לקבל את עדותם של השמים והארץ, בשעה שעדותם של השמים נאמרה בלשון האזנה (״האזינו השמים״), ואילו עדותה של הארץ נאמרה בלשון שמיעה (״ותשמע הארץ״)?

כדי ליישב זאת מפריד רש״י בין עדותם של השמים לעדותה של הארץ: בכך מלמדנו רש״י שהשמים והארץ אינם צמד עדים המעידים עדות אחת, אלא הם שתי קבוצות נפרדות של עדים — השמים (המורכבים ממספר רקיעים) הם קבוצה אחת של עדים, ואילו הארץ (הכוללת ארצות רבות) אף היא מהווה קבוצה של עדים; ומאחר שמדובר בשתי קבוצות עדים נפרדות — עדותה של כל קבוצה תקפה בפני-עצמה, ואין צורך שתהיה דומה לחלוטין לעדות הקבוצה האחרת.

(עפ"י ביאורי החומש ללקוטי שיחות חי״ט ע׳ 336 ואילך)

 

 

תסמכו ותשמחו

במשך כל הדורות נהרו יהודים להקביל את פני רבותיהם לקראת החגים.

יהודי חסידי הגיע פעם לעיירה ליובאוויטש. הוא היה נחשב כאדם ממוצע ופשוט, אך הרבי ה'צמח צדק' קיבלו בכבוד מלכים.

לשאלת בנו רבי שמואל (המהר"ש) לפשר היחס המיוחד, השיב הרבי: יהודי זה הינו בעל ייסורים, אך הוא מקבל הכל במנוחה, באמונה ובשמחה. אדם כזה זכאי שהטוב יגיע אליו באופן גלוי…

שלוש שנים חלפו והנה אותו יהודי שב לביקור בליובאוויטש והפעם כעשיר מופלג, בראשה של קבוצת חסידים אותם הביא על חשבונו המלא…

השמחה בכל מצב היא עצמה סיבה טובה לכך שנזכה לשמוח עוד יותר בכל הטוב שיעשה ה' עמנו, מכוח ובזכות השמחה.

ואם הדברים יפים בכל השנה, כל שכן בחג הסוכות, זמן שמחתנו, עלינו פשוט לשמוח. יש בעד מה…

 

שובה-ישראל-המגיד-מקוז'ניץ

ממתק לשבת פרשת האזינו תש"פ

מסופר על מלך שהיה חולה מאוד ולא מצאו תרופה למחלתו עד שהגיע רופא מיוחד ואמר שאם יביאו למלך בגד של האדם הכי מאושר בעולם והמלך ילבש אותו מיד יתרפא. הלכו שליחי המלך לעשיר הכי גדול ושאלו אם הוא מאושר, ענה להם שבעיקרון כן אבל יש אחד העסקים שלו שקצת הסתבך וזה קצת מעיב על אושרו, הלכו לחכם הכי גדול ושאלו אם הוא מאושר אמר שכן אבל יש לו איזה שהוא רעיון שהוא מתקשה בו וזה מפריע לאושר שלו וכך המשיכו לכל מיני אנשים שהיו אמורים להיות מאושרים וגילו שאף אחד לא ממש מאושר וכשכמעט התייאשו שמעו מרחוק קול נגינה יפה, פנו לכיוון וראו שיכור שוכב על הרצפה ושר להנאתו, שאלו אותו למה אתה שר ואמר להם כי אני מאושר, אמרו לו "באמת אתה מאושר?" והוא עונה "כן ממש לא חסר לי כלום", אמרו לו אם כן אותך אנחנו מחפשים, תן לנו את חולצתך עבור המלך והמלך יתרפא אומר להם השיכור "הייתי שמח לתת לכם אבל מה אעשה שאין לי חולצה"…
זה עתה סיימנו את יום כיפור היום הקדוש בשנה, אני בטוח שכל אחד הרגיש איזו שהיא התעוררות ביום הזה וזה הזמן להתבונן קצת מה אנחנו לוקחים אתנו מהיום המיוחד הזה.
במהותו של יום כיפור אנחנו רואים שני קצוות מנוגדים, מצד אחד הוא היום הקדוש ביותר בשנה "שבת שבתון", יום שאמור להיות מאוד רוחני ומצד שני במה מתבטאת הקדושה הזו באי אכילה אי שתיה וכו' שהם דברים גשמיים ועד כדי שיש סיכוי שאי האכילה הזו הרי תפריע לי בריכוז בתפילה ובעבודת ה' ובכל זאת אני מחויב לצום.

ודבר נוסף אם כל כך חשוב באמת להתנזר ולא לאכול אז למה ברגע שיוצא הצום כשהגעתי לרמה רוחנית כל כך גבוהה מיד אומרים חז"ל שיוצאת בת קול ומכריזה "לך אכול בשמחה לחמך" הרי אני הולך כרגע לאכול רק בגלל שאין לי ברירה הגוף שלי לא מחזיק בלי זה ולמה מצווים עלי כאילו יש צורך באכילה זו?

אלא שבזה באה לידי ביטוי המשמעות האמתית של קדושה ביהדות, קדושה אין פירושה התנזרות או התבדלות אלא חיים נכונים בתוך הטבע ובתוך הגשמיות וביחד עם היותי בתוך הגשמיות תפקידי להיות רוחני.
יום כיפור תפקידו לתת לי כוח לכל השנה ולהראות לי שאני מסוגל להתעלות מעל לגשמיות אבל מיד כשאני מסיים את ריכוז הכוחות ביום הכיפורים תפקידי לקחת את הכוח המיוחד הזה ולעבוד איתו בתוך העולם הגשמי שהרי זו תכלית הבריאה לגלות את הנקודה האלוקית הקיימת בכל חלק ביקום, בדומם בצומח בחי ובמדבר.

ואולי לכן קוראים בשבת שאחרי יום הכיפורים את פרשת האזינו בה משה רבנו מתחיל במילים "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי" אמנם אני עובד עם השמים דהיינו הדברים הרוחניים אבל חשוב לי שגם הארץ – הדברים הגשמיים יהיו חלק מהתהליך.

ולכן כשאנחנו עומדים בימים שלאחר יום הכיפורים עם כל האנרגיות והכוחות שקיבלנו, תפקידנו לפרוט זאת למזומנים ולראות איך אני יכול להיות מאושר גם כשיש לי את כל הגשמיות ובכל זאת אני נשאר עם ההרגשה המיוחדת של האושר הרוחני, לקחת איתי את מה שהרגשתי ביום כיפור לכל השנה גם כשאני חוזר לחיי היום יום ולממש את הטוב במעשה בפועל ממש.

אני מאחל לכולנו שנזכה להיות מאושרים, שיהיו לנו חיים טובים עם הרבה גשמיות ושנשכיל להשתמש בכל השפע שהקב"ה נותן לנו כדי להוסיף עוד רוחניות ועוד טוב בעולם ושתבוא עלינו שנה של גאולה שלימה בקרוב ממש.

שבת שלום ומבורך!

סיכום פרשת האזינו

השבת פרשת האזינו (שמים וארץ בעבודת האדם)

שירת האזינו נפתחת בפסוק: "האזינו השמים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי". משה רבנו העיד על בני-ישראל את השמים ואת הארץ, כדי לרמוז להם, שאם יקיימו את התורה והמצוות יקבלו את השכר באמצעות השמים והארץ – השמים יורידו גשמי ברכה והארץ תצמיח את יבולה.
נשאלת כאן השאלה, האם השכר שיבוא מהשמים ומהארץ הוא הדבר שצריך לעורר את נשמתו של יהודי להתחזקות בקיום התורה והמצוות? האם אין כאן ירידה בדרגה? השאלה גוברת לאור העובדה שפרשת האזינו נקראת תמיד בעשרת ימי תשובה או בין יום-הכיפורים לסוכות, ימים שבהם מתעלה יהודי לדרגה רוחנית גבוהה ועובד את הקב"ה מתוך פנימיות הנשמה, ופתאום מדברים איתו על שכר גשמי שיבוא מהשמים ומהארץ.

יש להסביר זאת על-פי פנימיות העניין של השמים והארץ. יהודי נדרש לעבוד את הקב"ה גם באמצעות ה'שמים' וה'ארץ' שבנפשו. ה'שמים' רומזים לכוחות העליונים שבאדם – השכל והמידות, וה'ארץ' רומזת לכוחות התחתונים של האדם – הדיבור והמעשה.
בכל אחד מהם לבדו לא די: לא מספיק שיהודי עובד את ה' באמצעות ה'שמים', השכל והמידות. הוא מבין את גדולת ה' בשכלו, וחש רגשות של אהבת ה' ויראתו. הדברים חייבים לרדת עד ה'ארץ' – לקיים את התורה והמצוות גם בכוחות התחתונים, בדיבור ובמעשה. ומצד שני, לא די לקיים את התורה והמצוות בפועל, בדיבור ובמעשה, אלא יש צורך גם ב'שמים' – בהתבוננות השכל ובהתעוררות המידות.

בדרך זו מקיפה עבודת ה' את כל ישותו של האדם. היסוד לכול הוא האמונה הפשוטה וקבלת העול הנובעים מעצם הנשמה. לאחר מכן מגיעה עבודת ה' לשכל ולמידות, ומשם היא יורדת עד הדיבור והמעשה.
זה הדבר שאומר משה רבנו לעם-ישראל: לא די באמונה הפשוטה ובקבלת-העול, אלא קיום התורה והמצוות צריך להיות גם באמצעות ה'שמים' וה'ארץ' – לרתום את הכוחות העליונים שבאדם (ה'שמים') והכוחות התחתונים שבו (ה'ארץ') לעבודת ה'.

שלוש הדרגות הללו באות לידי ביטוי בשלושה תחומים בעבודת ה': האמונה הנובעת מעצם הנשמה מתבטאת בעבודת התשובה, שעיקרה "בקשו פניי", פנימיות ועצם הנשמה. ה'שמים' רומזים לתורה, שאותה צריכים להבין בשכל. וה'ארץ' רומזת לקיום המצוות, הנעשות על-ידי הכוחות התחתונים, הדיבור והמחשבה.
כאשר עבודת ה' מקיפה את כל מהותו של האדם, מגן עליו הדבר מפני החטא. לכן מעיד משה על בני-ישראל את השמים ואת הארץ, הנותנים לנו כוח לעבודת את הקב"ה במשך כל השנה כולה.

(על-פי לקוטי שיחות כרך ד, עמ' 1154)

שבת שלום!!!
לזכות הת' מנחם מענדל בן נחמה דינה

ציטוט של הרבי מליובאוויטש מה היא חירות אמיתית
5/5

3 תגובות

 1. ב"ה

  ממתק לפרשת האזינו שבת שובה תשפ"ד

  רבי נפתלי מרופשיץ היה תלמידו של רבי מרדכי מנשכיז, במשך שנה התארח ולמד אצל רבו, יום אחד פנה רבי מרדכי לתלמידו ואמר לו "סע הביתה" ר' נפתלי ניסה לבקש להשאר אך הרבי לא הסכים. בצר לו פנה אל אשתו של הרבי, וביקש ממנה שתבקש מבעלה להשאירו, היא פנתה אל בעלה והוא אמר לה את יודעת שדרכי תמיד לשמוע לדברייך וכך אעשה גם הפעם וארשה לו להישאר כאן, אבל הלוואי שלא נתחרט על כך."
  כמה ימים אחר כך, בשעה שהיה הרבי הזקן בבית הכנסת, בא יהודי שהחזיק בית אחוזה שחכר מאדון העיר, ונכנס אל ביתו של הרבי, ר' נפתלי הבחין בו וראה עליו שהוא חוטא ומלא בעבֵרות. צעק עליו: "צא מכאן! איך אתה מעז להגיע לביתו של הרבי?" יצא האיש וברח מהבית.
  כשחזר הרבי הביתה שאל את תלמידו: "מי היה כאן?" כשסיפר לו ר' נפתלי על החוטא שבא לבקר, אמר לו הרבי רוץ מיד ותביא אותו." מצא ר' נפתלי את האיש והביאו אל הרבי. מיד כשבא האיש אל הבית, בירכו הרבי בשלום ביד רחבה ובסבר פנים יפות, שאל לשלומו ומדוע לא היה כאן כל כך הרבה זמן, וגם ביקש ממנו שמעכשיו והלאה יחזור לבקר אותו לעתים קרובות יותר' היהודי מאוד התרגש ואכן החל לבוא לרבי לעתים קרובות.
  אחר כך סיפר הרבי לרבי נפתלי:
  "אדם זה היה חסיד מאנשיי, ואני הייתי עוזר לו ושומר עליו. אך קרה כמה פעמים שהתעכב האיש בנסיעות ארוכות, ונותק הקשר בינינו. כך ירד האיש עד שהתלכלך בעבֵרות. ועברה גוררת עברה עד שהגיע למצב נמוך."
  לאחרונה ישב היהודי הזה עם עצמו ואמר אני לא כאן ולא שם, אצל היהודים רואים בי חוטא ואצל הגויים רואים בי יהודי אולי אני צריך לקחת כיוון, חשב ולבסוף החליט לעזוב את דתו ואת עמו' אבל אז עלתה לו מחשבה, "אולי אנסה עוד פעם אחת לבדוק את הדבר אנסה לבוא אל הרבי. אם יקבלו אותי בסבר פנים יפות סימן שיש לי תקנה, אז אשוב אל עמי, אתקן את מעשיי ואחזור אל הרבי ואל החסידים, אבל אם יגרשו אותי אעזוב את את הכל ואחיה עם כל חבריי הגויים.
  סיים הרבי ואמר לר' נפתלי זו הסיבה שציוויתי עליך לחזור לביתך, כי חששתי שמא תדחה את האיש ותרחיקו והנה עזר לנו השם יתברך, והחזיר את האיש למוטב בכל לבו.'
  פרשת האזינו היא אחת השירות שהיו הלויים שרים בבית-המקדש בזמן הקרבת קרבן המוסף של שבת, הרמב"ם מתאר שהיו מחלקים את השירה לששה פרקים ובכל שבת היו קורים פרק אחד ואז מתחילים שוב מחדש.
  אבל יש כאן שאלה גדולה: בתוכן של השירה הזו יש לא רק דברי הלל ושבח לבורא-העולם. בעצם, רוב השירה מוקדש לדברי תוכחה, אזהרות על עונשים וכדומה. והרמב"ם אומר, שקוראים את הפרשה הזו "כדי שיחזרו העם בתשובה". אם-כן, איך אפשר לכנותה 'שירה', והלוא תוכחה ושירה הם מושגים מנוגדים זה לזה?!
  אם נתבונן בשירת האזינו נוכל להבין, השירה נפתחת בחסדי ה' עם עמו ("ימצאהו בארץ מדבר… יצרנהו כאישון עינו"); עוברת להפניית העורף מצד העם ("וישמן ישורון ויבעט"); ממשיכה בתוצאות שמגיעים לעם ישראל בעקבות מעשיהם ("אסתירה פני מהם", "חיציי אכלה בם"); ומסתיימת בגאולה השלמה ("הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום).
  המבנה השלם של השירה מלמד אותנו, שגם החלקים של התוכחה הם חלק ממסלול שעם-ישראל עובר, כפי שהוא מונהג על-ידי הקב"ה, לעבר שלמות הטוב שיתגלה לעתיד לבוא. לכן גם החלקים האלה מבטאים את חסדי ה' שמשגיח על עם ישראל ומוביל אותם אל הגאולה השלמה.

  זה גם הקשר של פרשת האזינו לשבת שובה, ההבדל בין התשובה בימי חול של עשרת ימי תשובה לתשובה של שבת שובה היא בכך, שבימי החול התשובה היא על חטאים, חרטה על עוונות, והיא מכונה 'תשובה תחתונה', הבאה מתוך מרירות הנפש ולב נשבר; אבל התשובה בשבת היא בדרגה גבוהה יותר, תשובה מתוך שמחה, והיא נקראת 'תשובה עליונה'.
  בשירת האזינו בא לידי ביטוי חיבור זה בין תשובה לשמחה. מצד אחד יש בה דברי תוכחה, שמטרתם לעורר את האדם לתשובה, ועם זאת היא מכונה שירה, בגלל שיש בה גם שמחה על השגחת ה' ועל חסדיו עם עמו, והיא מביאה לתשובה בדרגה הגבוהה יותר – 'תשובה עליונה'.

  יהי רצון שנצליח לשוב ולהתקרב להשם מתוך שמחה, נעזור אחד לשני לתקן מתוך אהבה ובזכות זה נזכה ביחד עם כל עם ישראל לחתימה טובה ולשנה של גאולה וישועה.

 2. שבת פרשת האזינו
  (ללכת ישר למעלה)

  יש שתי דרכים שבאמצעותן ניתן לפעול בעולם: דרך אחת היא לטפס מלמטה למעלה, צעד אחר צעד, בהדרגה ועל-פי הסדר הרגיל. אולם יש אפשרות לזנק ישר לנקודה גבוהה למעלה, בלי להתחשב בכל הסדרים והכללים הרגילים.
  על כך ידועה אמרתו של אדמו"ר מהר"ש (רבי שמואל) מליובאוויטש: "העולם אומר שכאשר אי-אפשר לעבור מלמטה – עוברים מלמעלה. ואני אומר – צריך לכתחילה ללכת מלמעלה". זו הדרך השנייה – לדלג מעל הסדרים הרגילים והמדורגים, ולהתחיל ישר במדרגה עליונה וגבוהה.

  עיקרון זה משתקף בפרשת האזינו. בתחילת הפרשה אומר משה רבנו: "האזינו השמים… ותשמע הארץ". חז"ל עומדים על כך, שמשה פנה לשמים בלשון "האזינו" – מילה המבטאת קרבה, ואילו לארץ פנה בלשון "ותשמע", שמיעה, שהיא ממרחק, ומסבירים חז"ל, שמשה רבנו, גם בהיותו בארץ, היה קרוב לשמים ורחוק מהארץ.
  לפנינו אותו עיקרון המוזכר לעיל: אפשר להתחיל מה'ארץ' ולעלות אט-אט עד שמגיעים ל'שמים', אבל משה רבנו מלמדנו דרך להתחיל ישר מה'שמים' – ישר מלמעלה. ומאחר שבכל יהודי יש ניצוץ מנשמת משה רבנו – העניק משה כוח זה לכל יהודי, להתחיל ישר מלמעלה, להיות רחוק מה'ארץ' – מהארציות – וקרוב ל'שמים' – לרוחניות.

  כוח זה גובר כאשר עומדים ביום השבת, שאף היא מעמידה את האדם בבחינת 'ישר למעלה'. ששת ימי המעשה מבטאים פעילות מדורגת ועלייה מלמטה למעלה. בתחילה רוצים לעשות דבר-מה, אחר-כך מתחילים לתכנן את הפעולה, מכינים את החומרים ובונים נדבך אחר נדבך, עד שהפעולה מסתיימת ומביאה את התענוג השלם.
  לעומת זאת, השבת מעמידה את האדם מיד במצב שבו "כל מלאכתך עשויה", ולא נותר לו אלא להתענג מכך – "וקראת לשבת עונג". בשבת אין ליהודי שום דאגות ושום צורך לעשות דברים בדרך מדורגת, אלא הוא עומד למעלה מכל ענייני הבריאה, כמי שקשור ומחובר 'למעלה' – עם הקב"ה עצמו.

  תחושה זו מוצאת את ביטויה גם במניעי עבודתו של יהודי. כאשר הוא הולך מלמטה למעלה, הוא מתחיל לעשות את עבודתו למען שכר פשוט, ואט-אט מתעלה להכרה שהפעולה צריכה להיעשות למען שכר נעלה יותר. אולם כאשר הוא מציב את עצמו 'מלכתחילה למעלה', אין הוא חושב כלל על שכר כלשהו, אלא "עושה האמת מפני שהוא אמת", כלשון הרמב"ם.
  הכרה כזאת היא הכנה לגאולה האמיתית והשלמה, שאז יעמוד העולם כולו במצב של 'לכתחילה למעלה'. לא יצטרכו עוד לטפס צעד אחר צעד, אלא העולם מצד עצמו יגלה את האמת האלוקית, בבחינת "וירם קרן משיחו" – התרוממות למעלה, עד רום כל המעלות.

  (על-פי תורת-מנחם התוועדויות תשנ"ב כרך א, עמ' 68)

  שבת שלום!!!

  לזכות הת' מנחם מענדל בן נחמה דינה

 3. מה נדרש לעשות אחרי יום הכיפורים?
  מכתב מהרבי מליובאוויטש המבאר סיפור המלמד שבימים אלו יש לעסוק בתשובה מתוך שמחה כראוי לימי השמחה לקראת חג הסוכות:

  …סיפר כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר: פעם למחרת יום הכיפורים נכנסתי אל הוד כבוד קדושת אאמו"ר הרב הקדוש ואשאל אותו: "ומה עתה?" [- ומה העבודה הנדרשת לאחר יום הכיפורים?]

  ויענני: "עתה [אחרי יום הכיפורים] ביחוד צריך לעשות תשובה"

  והנה מיום הכיפורים עד סוכות ימי שמחה הם ומכל שכן ימי חג הסוכות עצמם.

  ומזה [שיש לעשות תשובה בימים אלו שהם ימי שמחה, כלומר שהתשובה והשמחה שלובים יחד] ראיה נוספת אשר כל עבודות השם יתברך צריכים להיות בשמחה וגם אפילו עבודת התשובה בכלל, אף שלכאורה מביאה היא למרירות וכו'.

  ואדרבא, לאידך גיסא: ההתבוננות במציאות ענין התשובה, ושאין לך דבר העומד בפני התשובה, ובצירוף עוד האמונה והבטחון להיות נכון לבו בטוח בה' כי חפץ חסד הוא וחנון ורחום ורב לסלוח תיכף ומיד שמבקש מחילה וסליחה מאתו ית' בלי שום ספק וספק-ספיקא בעולם, מביאה לשמחה רבה.

  ואם בראש השנה, ועשרת ימי תשובה בכלל, אמרו רבותינו ז"ל שצריך להיות לא רק "ברעדה" אלא "וגילו ברעדה", הרי בימי השמחה שבין עשרת ימי תשובה וחג הסוכות, ובזמן שמחתנו דחג הסוכות ובזמן שמחתנו דשמיני עצרת ושמחת תורה, אף כי כמובן חלוקים הם במדריגות השמחה שבהם ואופנה, אבל הצד השוה שבהם שצריכים להיות בשמחה גדולה ביותר.

  והשם יתברך יזכנו לקיומו של היעוד "ישמח ישראל בעושיו", שעל ידי זה יהיה גם כן "ישמח הוי' במעשיו", במהרה בימינו ממש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

דברי תורה קצרים לפרשת האזינו

עוד פוסטים דומים

כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד
כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד