תרמו ותהיו שותפים אתנו בכל:  זיכוי הרבים, הכנסת אורחים  ובית (ולפעמים גם מקלט) פתוח לעשרות אלפי הישראלים בניו יורק. נשמח מאוד שתעזרו לנו לעזור באופן חודשי ויומי להמשיך לעזור לאחרים גם בתרומה צנועה של $5.

אנחנו עושים זאת ~ 17 שנה ולקראת השנה ה18 נשמח שמי שרוצה יכול להיות שותף איתנו במצווה.

באהבה צבי וילור ומיטל

חתימה של צביקה ומיטל
לתרום לזיכוי הרבים הכנסת אורחים וכו
ניתן לתרום לנו גם דרך האפליקציות הללו באופן חד פעמי או קבוע. לחצו
לתרום באמצעות זיילה
Shishi With Zvi Inc maytaltz@gmail.com

ציטוטי חז"ל מפורסמים במעלת הכנסת האורחים,

היו שותפים גם בהכנסת אורחים

השולחן שאדם מארח סביבו אורחים שקול כמזבח שבבית המקדש, והאוכל שמאכילים בו את האורחים, שקול כנגד הקורבנות שהיו מעלים על המזבח.
מסכת חגיגה (כז, ב)
שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה, וכן "אמר רבי יוחנן: גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש, ורב דימי מנהרדעא אמר: יותר מהשכמת בית המדרש".
שבת קכז, ב
רבי יוחנן
מצות הכנסת אורחים היא מצוה רבה, שמנו אותה בכלל דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קימת לו לעולם הבא
ה'פלא יועץ'
שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה, וכן "אמר רבי יוחנן: גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש, ורב דימי מנהרדעא אמר: יותר מהשכמת בית המדרש".
שבת קכז, ב
רבי יוחנן
בזמנינו העוני הקשה ביותר הוא העוני הנפשי, הרוחני. ומצוות הכנסת אורחים הולכת ולובשת פנים יותר רוחניות.... אירוח טוב, אוהד, חם, יכול לחזור ולנטוע בקרבם את האמונה, ...ומתוך כך ישאבו כוחות חדשים להמשך החיים. ואשרי אדם שיודע לראות, מי מחבריו זקוק לעידוד..... מקיים את המצווה בכל הידורה. .... לאהבה ולחמימות המשפחתית שהאירוח יכול להעניק להם.

לא לכולם קל לתרום, לתת, להעניק, ובוודאי שלא לקיים הכנסת אורחים באופן מוחלט, כפי שעשה אברהם אבינו, שבנה פתחים רבים לאוהל שלו. אבל ניתן להשתתף איתנו ולזכות מהאור הענק של מצוות החסד האדירה, הכנסת אורחים. תרמו עכשיו 

לתרום לזיכוי הרבים הכנסת אורחים וכו

ניתן לתרום בזל maytaltz@gmail.com

אורחים ממליצים ומספרים

שישי אצל צבי ומיטל הכנסת אורחים ב 180 קמ"ש היסטוריה של עשייה בווידאו

19 קטעי וידאו

נשמח אם תהיו שותפים איתנו באירוח ותסייעו לנו להגיע ליעד התרומה ברוכים תהיו. 5$ בחודש מגיע רחוק, חמסה