הרבי מלובביץ בילדותו

מר ישעיהו שר שהיה בן-גילו של הרבי מלובביץ סיפר, כי כבר בילדותו לא היה כבה האור בחדרו בלילות. גם בשעות הקטנות של הלילה אפשר היה להקיש על דלת חדרו ולשוחח עמו בדברי תורה וחכמה.

להמשך קריאה הרבי מלובביץ בילדותו

שסופרים יהלומים, לא מתעייפים – הרבי מלובביץ

לא מתעייפים אישה מבוגרת עמדה בתור זמן רב כדי לקבל ברכה ושטר של דולר לשליחות מצווה מהרבי. כשהגיעה אליו אמרה בהשתוממות "אני עומדת על רגליי שעתיים ומרגישה שאני על סף התמוטטות ואילו הרבי עומד שעות רבות כל-כך ענה הרבי: "כשסופרים יהלומים, לא מתעייפים".

להמשך קריאה שסופרים יהלומים, לא מתעייפים – הרבי מלובביץ

הרבי מליובאוויטש – על חטא ותשובה

הידיעה חצי תשובה עצם הידיעה שאדם יודע שחטא היא עצמה חלק מהתשובה אבל אם אדם שרוי בספק ואינו יודע כלל אם חטא או לא חטא הדבר מוכיח שהוא עיוור מלראות את החטא ולכן הוא נזקק לתשובה גדולה יותר. לקוטי שיחות הרבי מליובאוויטש

להמשך קריאה הרבי מליובאוויטש – על חטא ותשובה

רבי לוי יצחק מברדיצ'ב – עוד לא בעמוד הראשון

מדוע מתחילה התורה באות ב ולא באות א? כמו-כן, מדוע כל מסכת בגמרא מתחילה בדף ב ולא בדף א? משום שככל שיוסיף האדם וילמד, עליו לדעת שעדיין לא הגיע אפילו לדף הראשון. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב

להמשך קריאה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב – עוד לא בעמוד הראשון

מצוות פורים החשובה על פי הרמב"ם

"מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים, מלהרבות בסעודתו ובמשלוח לריעיו -שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים שהמשמח לב האומללים האלו מידמה בשכינה שנאמר 'להחיות רוח שפלים, ולהחיות לב נדכאים'" ~ היד החזקה לרמב"ם

להמשך קריאה מצוות פורים החשובה על פי הרמב"ם

המנהיג הראשון של חב"ד | האדמור הזקן

המנהיג הראשון כשנשמתו של רבנו הזקן הייתה צריכה לרדת למטה אמרו לה, שהוא יהיה המנהיג הראשון של נשיאי חב"ד ובעבודה של מסירות-נפש ושל אהבת-ישראל יזכו לגילוי משיח ספר השיחות תש"א

להמשך קריאה המנהיג הראשון של חב"ד | האדמור הזקן

ונפשי כעפר – האדמו"ר הזקן- בעל התניא

פעם בא לרבנו הזקן אחד ממתנגדיו וזלזל בו מאוד אחר-כך שאל מישהו את הרבי, מדוע הניח לאיש זה לזלזל בו כל-כך. השיב הרבי שלוש פעמים ביום אני אומר ונפשי כעפר לכול תהיה', ואילו הייתי משיב לו נמצא שאני אומר שקר רשימת חסידים

להמשך קריאה ונפשי כעפר – האדמו"ר הזקן- בעל התניא

להוסיף מעבר לייחוס – רבי מנחם-מנדל מקוצק

להוסיף לפרוץ יש המתפארים שהם הולכים בדרך אבותיהם ואינם מוסיפים יגיעה ועמל חדשים מעצמם, ובזה גופא הם מוכיחים שאינם הולכים בדרכי האבות. הליכה אמיתית בדרכי האבות פירושה לפרוץ קדימה, לסלול דרכים, להתקדם ללא הרף. רבי מנחם-מנדל מקוצק

להמשך קריאה להוסיף מעבר לייחוס – רבי מנחם-מנדל מקוצק

רבי זאב-וולף מסטריקוב | לשתוק בשעת הצורך

לשתוק כשיש מה לומר מי ששותק בשעה שאין לו מה להגיד אין בכך כל רבותא שומר פיו ולשונו הוא מי ששותק גם בשעה שיש לו מה לומר רבי זאב-וולף מסטריקוב סייג לחכמה הוראת המשנה (אבות ג,יג) "סייג לחכמה שתיקה" אינה מכוונת לדברי תורה, שמצווה לדבר בהם, וכן לא ללשון-הרע ודברי שקר ומרמה, האסורים מן התורה, אלא לדברי הרשות, שגם בהם צריך האדם למעט ככל האפשר, ועל כך אומר שלמה המלך )משלי יז,כח( "גם אוויל מחריש חכם ייחשב". -ברטנורא אין קל מזה אין לך איבר כבד פעולה כלשון המדברת, שכן היא זקוקה תמיד לזולת שישמע את דבריה; ואין לך דבר קל יותר מהשתיקה, כי אין היא זקוקה לשום סעד. -רבי בונם מפשיסחה

להמשך קריאה רבי זאב-וולף מסטריקוב | לשתוק בשעת הצורך

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות