קטגוריה: רבי יצחק-מאיר מגור

קחו 5 דקות לקרוא

ממה חושש המשיח?
רבי יצחק-מאיר מגור

ממה חושש המשיח?

חששו של משיח מתאים למלך המשיח שיבוא במרכבה, ולא כעני ורוכב על חמור, אלא חושש הוא שכל עשיר מתנשא, בעל מרכבה הדורה, יתחיל לחשוב שגם הוא המשיח… רבי יצחק-מאיר מגור

המשך לקרוא
עצלות אינה ביטחון
רבי יצחק-מאיר מגור

עצלות איננה בטחון

עצלות אינה ביטחון פעם ראה רבי יצחק-מאיר מגור אדם שהתעצל ולא עשה השתדלות ראויה להצלחה כשהוא מתרץ זאת בביטחון בה'. הגיב ואמר: כלום בעל-ביטחון הוא? עצלן הוא

המשך לקרוא