קטגוריה: רבי יחזקאל מקוזמיר

קחו 5 דקות לקרוא

דכאון זה לא מהתורה
רבי יחזקאל מקוזמיר

עצבות ללא תורה

השרוי בדאגות חז"ל אמרו (סנהדרין קו,ב): "אין תורתו של דואג האדומי אלא מן השפה ולחוץ". יש בזה רמז, שהשרוי בדאגות ובעצבות אין תורתו בלב ונפש אלא היא רק מן השפה ולחוץ. -רבי יחזקאל מקוזמיר

המשך לקרוא