קטגוריה: הרמב"ן

קחו 5 דקות לקרוא

אריכות ימים כשכר לכיבוד אב ואם
הרבי מליובאוויטש

כבד את אביך ואת אמך – פרשת יתרו

כבוד ההורים – כבוד הקב"ה? בעשרת הדברות שבפרשתנו יתרו  נאמר "כבד את אביך ואת אמך". וכתב הרמב"ן "עשרת הדברות חמשה בכבוד הבורא וחמשה לטובת האדם, כי כבד את אביך כבוד הא-ל, כי לכבוד הבורא צוה לכבד

המשך לקרוא