הרבי הרש"ב – איך לקבל רוב טוב בגשמיות וברוחניות

הרבי הרש"ב - איך לקבל רוב טוב בגשמיות וברוחניות

אמר פעם הרש"ב כשחסיד לומד או חוזר דברי חסידות ברבים זו שמחה אצל אבותיי-זקניי. שמחה זו מביאה עמה רוב טוב בגשמיות וברוחניות לו לבניו ולבני-בניו. כנסו לקרוא חוויות של מטיילים נוח לכיס ונוח לטיול  

בפסח להיות בן אדם

להיות בן אדם בפסח

להיות בן-אדם סיפר כ"ק אדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש: אבי )הרבי רש"ב( אמר לי פעם: "יוסף יצחק, במשך ליל-הסדר צריכים לחשוב שרוצים להיות בן-אדם, ואז ה' יעזור. במיוחד בשעת פתיחת הדלת לאליהו הנביא. לא לבקש על דברים גשמיים אלא על דברים רוחניים". שיחות חג הפסח תש"ד- כנסו לקרוא חוויות של מטיילים נוח לכיס ונוח לטיול  

גשמיות של יהודים היא רוחניות

גשמיות של יהודים

תפילה לשפע! "גשמיות של יהודים היא רוחניות. הקב"ה נותן לנו גשמיות כדי שממנה ניצור רוחניות. לפעמים כאשר אין הדבר כן, יש לתת לקב"ה ולו מנחת עני – והוא נותן בשפע." פירוש: עם ישראל, גם כשהוא עסוק בארציות העולם, קשור הוא עם ה' אחד. ה' יתברך יוצר מהרוחניות גשמיות, ועם ישראל יוצר מהגשמיות רוחניות (למשל ע"י […]

ראשי התיבות של תשובה מתוך היום יום ג תשרי

תשובה - ראשי תיבות

ביחידות ה"צמח צדק" אצל רבינו הזקן יום ב פרשת תצא בשישי באלול תקס"ד סיפר לו רבינו: שבת פרשת תבוא תקכ"ח אמר מורי ורבי (הרב המגיד ממעזריטש) – תורה, והתחלתה: ושבת עד הוי' אלוקיך, וביאר כי עבודת התשובה צריכה להיות עד אשר 'הוי", שהוא למעלה מהעולמות, יהיה 'אלוקיך', אלוקים בגמטריא הטבע, בראשית ברא אלקים. כל החבריא […]

מהי התבוננות?

התבוננות וראיה

מהי התבוננות? אדם צריך להתבונן מה הוא יכול להיות, מה הוא מוכרח להיות, ומה הוא בהווה. זוהי התבוננות! אדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש כנסו לקרוא חוויות של מטיילים נוח לכיס ונוח לטיול  

פעולה ולא אנחה

מה עשית היום כדי לזרז את הגאולה? הגאולה כבר הייתה יכולה לבוא לפני שנים רבות מאוד, כמו שאמר רב "כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה". הרי שכבר בזמן האמוראים הייתה קיימת אפשרות להביא את הגאולה, והעובדה שהמשיח לא בא אינה אלא משום "עוונותינו שרבו". על-אחת-כמה-וכמה בימינו, לאחר ריבוי התורה והמצוות ומסירות-הנפש של כל […]

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות