Category: החוזה מלובלין

קחו 5 דקות לקרוא

חשיבות השמחה לפי החוזה מלובלין
החוזה מלובלין

החוזה מלובלין על השמחה

משבח אני את עם-הארץ שאינו יודע אלא להתפלל אולם הוא שרוי בשמחה מתלמיד-חכם היודע ללמוד, אך שרוי בעצבות ובמרה שחורה החוזה מלובלין No related posts.

המשך לקרוא
יצר הרע דומה לנר - החוזה מלובלין
החוזה מלובלין

יצר הרע דומה לנר – החוזה מלובלין

כשם שהנר מתלקח באור גדול ברגעי דעיכתו האחרונים כך יצר הרע, לפני ביאת המשיח ברגעי דעיכתו האחרונים, יתפשט ויתעה את הבריות. החוזה מלובלין עמודים קשורים לא לשבור את יצר הרע – החוזה מלובלין לכבוש ולא לשבור

המשך לקרוא

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות