קטגוריה: הגר"א

קחו 5 דקות לקרוא

2 טענות של יצר הרע
הגר"א

ב טענות של יצר הרע

שתי טענות יצר הרע בא אל האדם בשני סוגי טענות: 1 הוא מנסה לפתותו שאי-אפשר לעבוד את ה 2 הוא מציג לפניו כל מיני היתרים, שכאילו מותר לעבור עבירה. הגר"א

המשך לקרוא