קטגוריה: עשרה בטבת

קחו 5 דקות לקרוא

זכות גדולה להתפלל בירושלים
עשרה בטבת

סמך מלך בבל , תענית 10 בטבת

"סמך מלך בבל" – למעליותא התענית של עשירי בטבת הוא לפי שבו ביום "סמך מלך בבל . . על ירושלים והביאה במצור ובמצוק" (רמב"ם הל' תעניות פ"ה ה"ב). והנה אמרו רז"ל שהקב"ה מקדים רפואה למכה (ראה

המשך לקרוא