פתגמים קצרים חסידיים לחודש אייר | אמרות וציטוטים דברי תורה לאייר מסודר לפי ימים החודש

דברי תורה קצרים לחודש אייר מסודרים לפי ימים   אייר - רפואה ישנן כמה סוגי הנהגות שבהם מנהיג הקדוש ברוך הוא את העולם: חודש אדר – מסמל את הנהגת ה' כפי שהיא מוסתרת בדרכי הטבע, כמו נס פורים שהתרחש בדרך הטבע. חודש ניסן – מסמל הנהגה ניסית, למעלה מדרך הטבע, כמו היציאה הניסית ממצרים. אולם, חודש אייר, שמתחיל היום, שאת ראשי התיבות שלו ניתן למצוא בפסוק: "אֲנִי ה' רֹפְאֶךָ" (שמות ט"ו, כ"ו) – חודש זה מסמל שילוב של הנהגה ניסית בתוך טבע הגוף. משמעותה של הרפואה הוא שיפור מצבו של הגוף החולה. אך ההדגשה בפסוק זה היא על כך שהרפואה מגיעה מהקדוש ברוך הוא עצמו, כלומר, רפואה ממקור מרומם ביותר, עד שהמחלה נמנעת מלכתחילה. שלימות הנהגה זו תהיה בקרוב בגאולה השלמה. (ע"פ…

להמשך קריאה

"לכתחילה אריבער" ב' באייר

ב' באייר הוא יום הולדתו של האדמו"ר הרביעי בשושלת חב"ד, המהר"ש (רבי שמואל).  הנהגתו המיוחדת של האדמו"ר המהר"ש מתבטאת בביטוי "לכתחילה אריבער" מתוך פתגמו המפורסם: "העולם סבור שכשאי אפשר ללכת מלמטה הולכים מלמעלה, ואני סבור- שמלכתחילה צריך ללכת מלמעלה (לכתחילה אריבער)"  כלומר, יש את דרך העולם, שכאשר אדם הולך בדרך הטבע ונתקל במכשול, עליו לנסות לטפס מעליו, ולעומת זאת, הדרך אותה סלל המהר"ש, שמראש יהודי צריך להתנהג ולחיות באופן שהוא למעלה מהנהגת העולם והטבע, מבלי להתפעל ממיצרים ומגבלות. לכתחילה לפעול ולחיות בתודעה שהוא למעלה מהעולם!  ידוע כי ביום הולדתו של אדם, ובוודאי של צדיק, מאיר מזלו בעולם ביתר שאת, ועל כן ניתן לנו ביום זה הכוח של ללכת בדרכו "לכתחילה אריבער"!

להמשך קריאה