4 מצוות פורים – הלכות ומנהגי פורים

4 מצוות פורים הם:   1. מתנות לאביונים   2. משלוח מנות   3. מקרא מגילה   4. משתה וסעודה   https://youtu.be/BRAVG_ikhYM https://www.youtube.com/watch?v=tapJbZEoT34&feature=youtu.be בפורים ישנם ארבע מצוות וכולן מתחילות באות "מ" : 1. מקרא מגילה מצווה לשמוע את מגילת אסתר מאדם הקורא מתוך מגילה כשרה הכתובה על קלף. את הקריאה שומעים פעמיים, בליל הפורים ולמחרת ביום הפורים.   2. משלוח מנות את משלוחי המנות שולחים ביום הפורים ולא בלילה ודוקא שני מיני אוכלים לפחות. יש לשלוח לפחות שתי מיני מאכל לאדם אחד לפחות, איש לרעהו ואישה לרעותה. גם האשה חייבת במשלוח מנות ומתנות לאביונים במשלוח מנות אשה תתן לאשה, במתנות לאביונים אשה יכולה לתת לגבר.. (2 חיילים שהחליפו ביניהם את הצלחות עם ארוחת הבוקר או הצהריים שלהם בחדר האוכל בבסיס, קיימו בכך שניהם את…

להמשך קריאה 4 מצוות פורים – הלכות ומנהגי פורים

"יוסף ה' לי בן אחר"

https://www.youtube.com/watch?v=hpvB0edFDEo פרשת וישב "יוסף ה' לי בן אחר" לגימת חסידות 3 עם הרב שרגא זלמנוב ווידאו 5 דקות

להמשך קריאה "יוסף ה' לי בן אחר"

תולדות-וידיאו 8 דקות באור החסידות

https://youtu.be/F80Bh3wkqI4 נתחיל את השיעור הקצר 8 דקות על פרשת תולדת עם סיפור קצר על המגיד ממזריטש. סיפור שקשור "לגניבת הברכות" של יעקב. הרב שרגא זלמנוב ישאל ויענה על 3 שאלות 1. איך יצחק לא זיהה שיעקוב "עובד עליו" 2. למה יעקב מסכים שעל אימו רבקה תיפול קללה 3. למה יעקוב לקח את הברכה בעורמה?

להמשך קריאה תולדות-וידיאו 8 דקות באור החסידות

שיעור וידיאו 4 דקות על פרשת תזריע מצורע באור החסידות

https://www.youtube.com/watch?v=R1EO2fHvopU פרשת תזריע-מצורע: מה מלמדים אותנו הבהמות? לגימת חסידות 2 עם הרב שרגא זלמנוב הפרשה בתחליתה מדברת על חוקי הטהרה של האדם, בפרשה הקודמת "שמיני" למדנו על חוקי הטהרה של החיות והפעם חוקי הטהרה של האדם. למה הבהמות קודמות בחוקי הטהרה לפני האדם? על כל זה ועוד בלגימת חסידות 2 על פרשת תזריע מצורע עם הרב שרגא זלמנוב מטרת החיים! ללמוד עוד על פרשת תזריע מצורע לאור החסידות בקרו בקטגוריה שלנו  באתר מרכז ניו יורק תזריע מצורע

להמשך קריאה שיעור וידיאו 4 דקות על פרשת תזריע מצורע באור החסידות

וידיאו 9 דקות על ה א' הזעירא בפרשת ויקרא

https://www.youtube.com/watch?v=S573KrieRSg למה ספר ויקרא מתחיל עם אלף זעירה ואיך זה קשור אלינו? על כל זה ועוד הרב שרגא זלמנוב יסביר לנו בפחות מעשר דקות על פרשת השבוע פרשת ויקרא עם ההסבר החסידי של הענין, על פי משנתו של הרבי מילובבאיטש עוד פרק מרתק בלגימת חסידות אנחנו צריכים להבין שהפרשה לא כתובה כסיפור אלה היא מדברת אלינו ואנחנו צריכים להבין למה בפרשת ויקרא האלף היא אלף קטנה כשכתוב ויקרא בתורה האות אלף כתובה בקטן חז"ל אומרים שזה מסמן את הענווה של משה רבינו משה רבינו הרגיש את עצמו קטן ולכן הקב"ה קרא לו בוא כנס לבית המקדש וזה צריך ללמד אותנו, המשכן: "עשו לי משכן ודשכנתי בתוכם" בכל אחד ואחד מאיתנו כי ב"תוכם" נאמר לו בתוכו ספר ויקרא נקרא ספר הקורבנות מלשון להתקרב

להמשך קריאה וידיאו 9 דקות על ה א' הזעירא בפרשת ויקרא

וידיאו 8 דקות על פרשת ויקהל "ששת ימים תעשה מלאכה"

https://www.youtube.com/watch?v=erRNvSUiLGg 8 דקות על פרשת ויקבל עם סיפור חסידי על הרבי שלום בער מלובביץ' אמר פעם ליהודי רוחני מאוד שנכנס חזק לעסק של ערדליים: רגליים בערדליים ראיתי, אבל ראש בערדליים?!

להמשך קריאה וידיאו 8 דקות על פרשת ויקהל "ששת ימים תעשה מלאכה"

וידאו 2 דקות על פורים ומתנות לאביונים

https://www.youtube.com/watch?v=x4ySmqE2FYM&feature=youtu.be מתנות לאביונים ומשלוח מנות. לקרוא עוד על פורים https://heb.centernyc.com/category/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/ קודם כל מתנות לאביונים "מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו, שאין שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האמללים האלו דומה לשכינה שנאמר: להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים". (רמב"ם, הלכות מגילה)

להמשך קריאה וידאו 2 דקות על פורים ומתנות לאביונים

וידיאו 10דק פרשת תצוה בראי החסידות אהבת ישראל

https://www.youtube.com/watch?v=Ggwh4yRmgrk מה הקשר בין אהבת ישראל לבקשת משה "מחה ני נא מספרך"? הרעיון בגדול: לימוד תורה זה אחת המצוות הגדולות בתורה משמע לשבת על הספרים וללמוד אבל משה רבינו מלמד אותנו בפרשת תצווה שכדאי להציל יהודים (רוחני או גשמי) אפשר להפסיק את הלימוד ואפילו למחוק את הספר כדאי להציל יהודי 1 השיעור הינו חלק ממערך השיעורים בבית חב"ד קווינס ניו יורק לגימת חסידות עם הרב שרגא זלמנוב על פרשיות השבוע מידי יום שני בערב הפעם זכינו לשמוע על פרשת תצווה בראי החסידות וומשקפי אהבת ישראל

להמשך קריאה וידיאו 10דק פרשת תצוה בראי החסידות אהבת ישראל

וידאו 8 דקות פרשת בשלח נפגשת עם יוד שבט

https://www.youtube.com/watch?v=R__fk9gRqSI למי יקשיבו בני ישראל למשה או לעמוד הענן? צריך להתחיל לצאת ממצרים (מהמיצרים) להאמין בצדיקים וזה הענין של יצאת מצרים. יחי אדוננו ומורנו מלך המשיח לעולם ועד שמונה דקות על פרשת בשלח בשבוע של יוד שבט עם הרב שרגא זלמנוב מבית חבד קווינס ניו יורק לגימת חסידות

להמשך קריאה וידאו 8 דקות פרשת בשלח נפגשת עם יוד שבט

וידיאו 10 דקות על פרשת בא בראי החסידות! למה כתוב בוא ולא לך ?

https://www.youtube.com/watch?v=z-mMNu5KPpQ פרשת בוא למה כתוב בוא ולא לך? לגימת חסידות הרב שרגא זלמנוב למה כתוב בוא אל פרעה ולא לך אל פרעה? איך אני מפרש את זה היום בהווה ולא בעבר? על כל זה ועוד בעשר דקות של לגימת חסידות עם הרב שרגא זלמנוב מנהל בית חבד פלטשינג קווינס ניו יורק קצרצרים: בא אל פרעה הפרשה נפתחת בציווי ה' אל משה ללכת לפרעה ולהתריע בו בפעם האחרונה לשלח את בני ישראל ממצרים. שואלים חז"ל מדוע נאמר הלשון 'בא' אל פרעה? יותר מתאים היה לומר 'לך' אל פרעה. הרבי מליובאוויטש מסביר כי הפרשה מספרת על גאולת עם ישראל ורומזת לנו כי על מנת לקרב את הגאולה נדרשת עבודת ה' באופן של 'בא' דווקא. למשל כאשר אדם קובע עתים ללמוד תורה, ייתכן כי הוא…

להמשך קריאה וידיאו 10 דקות על פרשת בא בראי החסידות! למה כתוב בוא ולא לך ?

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות