קטגוריה: כיבוד הורים

קחו 5 דקות לקרוא

כיבוד הורים ואל תרצח
כיבוד הורים

כיבוד הורים ואל תרצח?

מדוע הוצמדו הדיברות "כבד את אביך ואת אמך" ו"לא תרצח"? ללמדך: אם יש לו לאדם מזונות בתוך ביתו ואינו מהנה את אביו ואת אמו, אפילו בעודם צעירים ואין צריך לומר בזקנותם, כאילו הוא כל ימיו רוצח

המשך לקרוא
כיבוד הורים בעלי בחירה
כיבוד הורים

כיבוד הורים- בעלי בחירה

אמנם עיקר ההולדה תלויה בברכת ה', כפי שנאמר "זכר ונקבה ברא אותם, ויברך אותם… פרו ורבו", בכל-זאת יש לראות בהורים שותפים בהולדת הבן, משום שהם בעלי רצון ובחירה. לכן ציוותה התורה לכבדם, כי הם סיבת היותו

המשך לקרוא

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות