רוצים חיזוק יומי קצר עקבו אחרי המדור הפתגם היומי באתר מרכז ניו יורק

זכירה מביאה לידי עשייה

הפתגם היומי   תניא: וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם מלמד שראייה מביאה לידי זכירה, זכירה מביאה לידי עשייה. מנחות מג,ד

להמשך קריאה זכירה מביאה לידי עשייה

מי המצטיינים בקבלת עול?

לפני מתן תורה היה משה רבנו אחוז חרדה גדולה הוא חשש שלא תהיה לו קבלת עול לקבלת התורה כפי שמצטיינים במידה זו אנשים פשוטים. ספר השיחות תש"ד

להמשך קריאה מי המצטיינים בקבלת עול?

מה עדיף מצווה או עבירה?

מה ההבדל בין מצווה לעבירה? בקיום מצווה שמח האדם הן בשעת קיום המצווה והן לאחר מעשה. לעומת זאת, כשאדם עובר עבירה הוא נהנה בשעת המעשה ואילו לאחר עשיית העבירה אינו שמח כלל. פניני תורה

להמשך קריאה מה עדיף מצווה או עבירה?

מדוע אומרים בברית כשם שנכנס לברית כן ייכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים?

השאלה היומית - על ברית מילה בברית מילה נהוג לומר: "כשם שנכנס לברית כן ייכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים". למה אומרים זאת רק בברית מילה? כי ממצוות המילה אי-אפשר להיפרד לעולם, ולכן מברכים את הילד שגם שאר המצוות ילוו אותו למשך כל ימי חייו. -אמרי בנימין

להמשך קריאה מדוע אומרים בברית כשם שנכנס לברית כן ייכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים?

אין להזכיר לו את חטאיו – אדם שעשה תשובה

הכוהן נצטווה להוציא מן המזבח את אפר הקרבנות שהקריבו יום קודם לכן הדבר משמש אות וסימן שלאחר שהביא החוטא את קרבנו וחזר בתשובה אין להזכיר לו עוד את חטאיו ויש למחוק ולהשכיח את זכרם. פניני תורה

להמשך קריאה אין להזכיר לו את חטאיו – אדם שעשה תשובה

מתי אסור לשתוק – המשפט היומי

כבוד שמים אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי" תהילים לט כל עוד מעשיו של הרשע הם "לנגדי" מופנים נגדי באורח אישי אשים מחסום לפי, אבל כשהדבר נוגע לכבוד שמים אסור לאדם להיות עניו וסבלן ואסור לו לשתוק. כתב סופר

להמשך קריאה מתי אסור לשתוק – המשפט היומי

הלוואה או צדקה מה עדיף?

התורה אומרת "אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך" גדולה גמילות- חסדים מן הצדקה, שבגמילות-חסדים העני הוא "עמך" הוא מרגיש שווה בשווה עם המלווה, שלא כבצדקה שהעני מרגיש נחות ומבוייש. פניני תורה

להמשך קריאה הלוואה או צדקה מה עדיף?

התורה תחילתה גמילות חסידות וסופה גמילות חסדים

תחילה וסוף דרש רב שמלאי: התורה תחילתה גמילות-חסדים וסופה גמילות-חסדים, תחילתה גמילות-חסדים, שנאמר  "ויעש ה' אלוקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם", וסופה גמילות חסדים, שנאמר "ויקבור אותו בגי". סוטה יד,ד

להמשך קריאה התורה תחילתה גמילות חסידות וסופה גמילות חסדים

מה היה נותן המלאך מיכאל עבור הזכות ללבוש ציצית?

הפתגם היומי על מצוות ציצית אמר הבעש”ט ז”ל: אפי’ מלאך מיכאל, הגדול שבמלאכים, היה נותן כל עבודתו והשגתו באלקות אפילו רק עבור מצות ציצית – אחת מד’ ציציות שיש לכל אחד מישראל” (כתר שם טוב, בהוספות סי’ רל”א). מה היה נותן המלאך מיכאל לזכות במצוות ציצית? מי לוקח על עצמו לזכות יהודי במצווה הזאת אפילו לכמה שעות קצרות?

להמשך קריאה מה היה נותן המלאך מיכאל עבור הזכות ללבוש ציצית?

כשבא חודש אלול אין האדם חוטא

"חז"ל אמרו: 'אין אדם חוטא ולא לו' המילים 'לא לו' יוצרות את המילה 'אלול' כשבא חודש אלול 'אין אדם חוטא' והוא מתנקה מפגמיו" בעל 'אהבת ישראל' מוויז'ניץ

להמשך קריאה כשבא חודש אלול אין האדם חוטא

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות