הלכות מזוזה

(א) מצות עשה לקבוע מזוזה בכל פתח.ואפילו יש לו כמה חדרים, ולכל חדר כמה פתחים העשויים לכניסה ויציאה, אף על פי שהוא רגיל רק באחד מהן, מכל מקום כולן חייבים במזוזה. ואפילו אם נתמעטו הדיורין, ואינו צריך עתה רק לפתח אחד, מכל מקום כולן חייבים. אך אם יש איזה פתח שאינה עשויה אלא להכניס דרך שם איזה משא לפרקים, ויש שם פתח אחר לכניסה ויציאה, אזי הפתח העשוי רק להכניס משאות פטורה. (ב) גם שערי חצרות ומבואות ועיירות ומדינות חייבין במזוזה, שנאמר: "ובשעריך"  (ג) צריך לקובעה בימין הנכנס.[דרכי הלכה 4] ואם קבעה בשמאל פסולה, וצריך להסירה ולקובעה בימין ויברך עליה. ואין חילוק בזה בין איטר לאינו איטר. (ד) שני בתים, אשר לכל אחד יש פתח לרשות הרבים או לחצר, ובמחיצה אשר ביניהם יש גם כן פתח, והשתא…

להמשך קריאה

לנצל כל רגע לפני שבת | פנינה יומית על פרשת בראשית

חשיבות רגע אחד! על הפסוק בפרשתנו  בראשית "ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה" (ב, ב) כתב רש"י "ר' שמעון אומר, בשר ודם שאינו יודע עתיו ורגעיו צריך להוסיף מחול על הקודש, אבל הקב"ה שיודע עתיו ורגעיו נכנס בו כחוט השערה, ונראה כאילו כלה בו ביום". ולכאורה צריך ביאור, למה עשה הקב"ה מלאכתו באופן ש"נראה כאילו כלה ביום ביום", הרי למרות "שיודע עתיו ורגעיו" ולא הי' בזה מלאכה האסורה בשבת, מ"מ הרי הי' יכול לעשות מלאכה זו קודם, ומדוע כילה מלאכתו דווקא בזמן זה? אלא שמזה למדים אנו הוראה חשובה בעבודת האדם לקונו: אמרו חז"ל "לא ברא הקב"ה בעולמו דבר אחד לבטלה" (שבת עז, ב). כל דבר ודבר, וכל רגע ורגע, שברא הקב"ה, גם אם זה דבר קטן או זמן מועט ביותר,…

להמשך קריאה

ברכה לשבוע טוב של אמונה מאת מירב לייבה

יש בי כוח - ברכה לשבוע טוב מאת: מירב לייבה   יש בי כוח לפתוח שערים יש בי שלווה ושמחת נעורים אם רק ארצה את הים אחצה אראה לכולם עוד אכבוש את העולם.   אתגבר על כל מיכשול אעמוד מול כל נחשול אלחם באריות אדלג על תהומות.   אני יודע מישהוא שם שומע ובכל מקום שאדרוך יש על מי לסמוך השמש עוד תזרח ואת הלב תפתח.   יש בי כוח שלא נותן מנוח הוא פועם ובוער אף פעם לא מוותר ואני רק אני צריך להאמין ולהיות סובלני.   שיהיה שבוע טוב ורגוע.

להמשך קריאה

ברכת שבוע מקסים

הנה שבוע חדש כבר בפתח. הזדמנות מעולה להתחלה מועילה התחלה שתקרב אותנו אל כנפי השכינה. בתפילה כנה לאב הרחמים נבקש את האמונה בליבנו להעצים, שנהיה שמחים ומאושרים לעולמים, ושיהיה לכולנו שבוע מקסים! שבוע טוב !

להמשך קריאה

שבוע טוב בראשי תיבות

שבוע טוב לכולם שיפתח לנו השם אלוקינו בזה השבוע ובכל שבוע שערי ברכה, שערי חמלה, שערי חן וחסד,שערי חיים טובים שערי מחילה, שערי סליחה, שערי עזרה, שערי פרנסה טובה שערי צדקה, שערי רפואה שלמה - אמן. שבוע טוב לכל בית ישראל

להמשך קריאה

ברכה לשבוע טוב 2

יום ראשון בבוקר – מימי בראשית זה קבוע שזהו הזמן שמתחיל בו שבוע, כולם ממלאים הוראות הפעלה באדיקות: הילדים שצועדים ועל גבם ילקוט, המכוניות ששועטות לעוד יום עבודה, החיילים שנוסעים לבסיס בפקודה, ואני שמתעורר בחיוך על פניי מותח זרועות, משפשף עיניי ויושב מול המחשב לכתוב: שהשבוע הזה יביא עלינו לבריאות, למזל ולהצלחה, ולפרנסה, ולברכה, ולחסד, ולאהבה ולאושר נערך ועוצב בהשראת https://www.ad120.org.il/HakdashaContent.asp?DedicationID=17732

להמשך קריאה

ברכה \ גלויה לשבוע חדש

שבוע חדש הוא סגולה מיוחדת להחליט בליבנו אם לעלות או לרדת. כמובן שלעלות זו הבחירה הטובה בשביל זה צריך השקעה מרובה. אל לנו לשכוח שליצר יש כח כל היום לבלבל את המוח, לגבור עלינו בכול מחיר הוא רוצה - העיקר, שאת הטוב לא נעשה. לכן נדבק בבורא יתברך ואז ממילא מיד הוא יברח ושיהיה לכולנו שבוע טוב ומבורך. הועתק: מהאתר ברכות http://brachot.net/greeting_cards.php/6226

להמשך קריאה