יום: ספטמבר ב14, 2023

קחו 5 דקות לקרוא

ברכה לראש השנה
ראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של גאולה פרטית וכללית. אמן! משהו יפה שקבלתירצוי להפיץ לזיכוי הרביםאיזו

המשך לקרוא