יום: מרץ ב23, 2021

קחו 5 דקות לקרוא

תזכורת לפני חג הפסח
פסח

תזכורת לפני חג הפסח

לעשות ברכת האילנות ללמוד הלכות לפסח הגעלה, קנייה, טבילת כלים לקנות מצות שמורות לקנות יין אדום קידוש לבנה לתת קמחא דפסחא שווי סעודת חג כל 8 ימי הפסח חייב אדם וביתו להיות שמחים, מצוות עשה מהתורה

המשך לקרוא