יום: פברואר ב18, 2017

קחו 5 דקות לקרוא

הלוואה או צדקה מה עדיף?
הפתגם היומי

הלוואה או צדקה מה עדיף?

התורה אומרת "אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך" גדולה גמילות- חסדים מן הצדקה, שבגמילות-חסדים העני הוא "עמך" הוא מרגיש שווה בשווה עם המלווה, שלא כבצדקה שהעני מרגיש נחות ומבוייש. פניני תורה

המשך לקרוא