יום: אוקטובר ב16, 2016

קחו 5 דקות לקרוא

למה קוראים ללולב לולב
סוכות

למה ללולב קוראים לולב?

'לולב' – אותיות לו לב. ליהודי צריך שיהיה לב אחד – לה' בלבד. כפי שנאמר "צור לבבי" שהקב"ה הוא פנימיות נקודת הלב, ואין לאדם לב אחר, תשוקה לדבר נוסף. לקוטי תורה

המשך לקרוא