יום: יולי ב3, 2016

קחו 5 דקות לקרוא

כשאני מדבר אני מתחרט. וכשאיני מדבר לא אתחרט.
רבי שלמה אבן גבירול

שער השתיקה – הרב שלמה אבן גבירול

שער השתיקה: כשאני מדבר אני מתחרט. וכשאיני מדבר לא אתחרט. כשאני מדבר דבר – הוא מושל בי. וכשאיני מדבר בו – אני מושל בו. מה לי לדבר דבר, שאם יסופר עלי יזיקני, ואם לא יסופר לא

המשך לקרוא
בשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד
רבי יוסי בן קסמא

בשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד

ולא עוד, אלא שבשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד, שנאמר (משלי ו כב): "בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא

המשך לקרוא