יום: מאי ב15, 2016

קחו 5 דקות לקרוא

כל המלווה בריבית נכסיו מתמוטטין
הפתגם היומי

כל המלווה בריבית נכסיו מתמוטטין

רבי שמעון בן-אלעזר אומר:  כל מי שיש לו מעות ומלווה  אותן שלא בריבית, עליו הכתוב אומר כספו לא נתן בנשך ושוחד  על נקי לא לקח, עושה אלה לא  יימוט לעולם". מכאן למדת,  שכל המלווה בריבית נכסיו

המשך לקרוא