יום: מאי ב4, 2016

קחו 5 דקות לקרוא

אמת ושקר
אחרי מות - קדושים

אמת ושקר

"ולא תשקרו" המילה 'אמת' מורכבת מהאותיות 'א' 'מ' 'ת'. יש מי שמגלים את האמת כבר בהתחלה – 'א'; יש מי שמגלים אותה באמצע – 'מ'; ו יש שמבחינים בה רק בסוף – 'ת'. אבל המילה 'שקר'

המשך לקרוא