יום: מרץ ב31, 2016

קחו 5 דקות לקרוא

גפילטע פיש מצחיק
פנינה יומית

פרשת שמיני על דגים ותלמידי חכמים

המחדש בתורה בלי יראת שמים, למה הוא דומה? אודות סימני כשרות הדגים כתוב בפרשתנו שמיני  "את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים . . כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים שקץ

המשך לקרוא