יום: ינואר ב22, 2016

קחו 5 דקות לקרוא

ים טבע נוף
בשלח

איסור תחומין ברוחני – פרשת בשלח

גם רגלי האדם צריכים להיות ב'תחום' הלימוד בפרשתנו בשלח  נאמר איסור תחומין "אל יצא איש ממקומו ביום השבת" (טז, כט), שפירושו "אלו אלפים אמה של תחום שבת" (רש"י). ויש לבאר תוכן איסור יציאה חוץ לתחום בעבודת

המשך לקרוא